Коледно математическо състезание

На 15 декември 2019 г. ще се проведе традиционното Коледно математическо състезание за ученици от I - ви  до XII - ти клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1 и 2 клас е 90 минути, а за всички по-горни класове – 120 минути. Темите са съставени от 9 задачи с избираем отговор и една задача с обосновка.
Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите 3 са цифри, а последният – Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.

Задачите за 7. клас са във формата за Националното външно оценяване след 7. клас, а за 11 и 12 клас са във формат на Държавния зрелостен изпит;

Място на провеждане: МГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 10:00 часа

Такса за участие на един ученик:  10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе:  5.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по сгради и стаи: на 14.12.2019 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е: от 02.12.2019 г. до 11.12.2019 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер;

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;

сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация 0877 44 38 67 /в приемното време на офиса/ – г-жа Петрова

Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

Успешна подготовка!

СЪОБЩЕНИЕ

Месец ЯНУАРИ, СМБ – секция Русе ще организира провеждането на пробна матура по БЕЛ за ученици от 7. клас и пробна матура по математика за ученици от 10. клас.

Пробен изпит по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА!

На 14 декември 2019 г. в СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ ще се проведе втори за учебната 2019-2020 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – град Русе;
 • Начало на работа по темите: 9:00 часа на 14.12.2019 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 13.12.2019 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com

Таксата за правоучастие се внася от 02.12.2019 г. до 11.12.2019 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация 0877 44 38 67 /в приемното време на офиса/ – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Успешно представяне на всички седмокласници!

Пробен изпит по математика

На 16 ноември в СУЕЕ се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

РЕЗУЛТАТИ

Математически турнири

На 1 ноември в МГ „Баба Тонка“ се проведоха традиционните математически състезания „Паисий Хилендарски“ и „Черноризец Храбър“, посветени на Деня на народните будители.

Окончателни резултати на участниците в МС „Паисий Хилендарски“ вижте ТУК

Окончателни резултати на участниците в МС „Черноризец Храбър“ вижте ТУК

Пробни изпити 2019-2020

На вниманието на родителите, учениците и техните учители!

През учебната 2019-2020 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика за ученици от 7. клас на следните дати:

 1. 16.11.2019 г. – Първи пробен изпит
 2. 15.12.2019 г. – Втори пробен изпит
 3. 18.01.2020 г. – Трети пробен изпит
 4. 15.02.2020 г. – Четвърти пробн изпит
 5. 14.03.2020 г. – Пети пробен изпит
 6. 25.04.2020 г. – Шести пробен изпит
 7. 30.05.2020 г. – Седми пробен изпит
През учебната 2019-2020 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика и за ученици от 10. клас на следните дати:
 1. 18.01.2020 г.
 2. 30.05.2020 г.