Европейско Кенгуру+

Окончателните резултати от проведеното на 12.06.2021 г. „Европейско кенгуру плюс“ може да видите ТУК.

От 18.06.2021 г. за класираните ученици на призовите места (1, 2, 3) ще има грамоти, които може да се получат от офиса на ул. Плиска, бл. „Преслав“, вх. Е.

Събрание

Уважаеми колеги, членове на СМБ – секция Русе

На основание чл. 12 и чл. 13 от Устава на СМБ и по решение на Ръководството на СМБ-Русе, свиквам Отчетно-изборно общо събрание на СМБ – секция Русе на 08.07.2021 г (вторник) от 18:00 часа в Аулата на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе при дневен ред:

1. Отчет на Председателя за работата на секция Русе 2017-2021 г.

2. Доклад на Ревизионната комисия.

3. Обсъждане и приемане на главни насоки за дейността на секцията за 2021-2024 г.

4. Избор на Ръководство и Председател на секцията за периода 2021-2024г.

5. Организационни въпроси.

След събранието ще има тържествена вечеря. Желаещите да се включат във веселата част, трябва да заявят желанието си в офиса на СМБ – Русе на ул. Плиска, бл. Преслав (г-жа Ц. Петрова).

Галина Бобева

Пробен тест математика

На 05.06. се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати може да видите ТУК.

Успех на всички на 16.06. и 18.06.2021 г.!

Пробен изпит по математика 7. клас

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от проведения на 16.05.2021 г. пробен изпит може да видите ТУК.

Пробен изпит по математика – 10. клас

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от пробния изпит по математика ТУК.

МС „Паисий Хилендарски“

Окончателни резултати от проведеното на 24 април 2021 г. математическо състезание „Паисий Хилендарски“, може да видите ТУК.

Грамоти на класираните ученици от 1 до 6 място може да получите от офиса на секцията на 20 май 2021 г. или в следващите дни.