СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със създалата се тежка епидемиологична обстановка в град Русе и решение на ръководството от проведено заседание на 03.11.2020 г., се отменя обявеното за 19.11.2020 г. Общо събрание.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

 Във връзка със създалата се тежка епидемиологична обстановка в град Русе и издадена заповед на местната власт се налага предстоящото МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ и „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ да не се проведе на 01 ноември 2020 година,  както беше обявено.

Същото ще бъде отложено за по късен етап – при отмяна на извънредните мерки.

Следете САЙТА НА СМБ-РУСЕ за актуална информация.

Пробен изпит по математика

На 24 октомври се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1         МОДУЛ2

РЕЗУЛТАТИ

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 12 и чл. 13 от Устава на СМБ и по решение на Ръководството на СМБ-Русе, свиквам Отчетно-изборно общо събрание на СМБ – секция Русе на 19.11.2020 г (четвъртък) от 18:00 часа в Аулата на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе при дневен ред:

 1. Отчетен доклад за работата на секция Русе 2017-2020 г.
 2. Приемане на отчета за дейността и доклада на Ревизионната комисия.
 3. Обсъждане и приемане на главни насоки за дейността на секцията за 2020-2023 г.
 4. Освобождаване на Председателя и ръководството.
 5. Избор на Ръководство и Председател на секцията за периода 2020-2023 г.
 6. Организационни въпроси.

ПОКАНА

Уважаеми колеги, членове на СМБ – секция Русе

на основание чл. 12 и чл. 13 от Устава на СМБ и по решение на Ръководството на СМБ-Русе

Свиквам

Отчетно-изборно общо събрание на СМБ – секция Русе

което ще се състои на 19.11.2020 г (четвъртък)

от 18:00 часа в Аулата на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе

дневен ред:

 1. Отчетен доклад за работата на секция Русе 2017-2020 г.
 2. Приемане на отчета за дейността и доклада на Ревизионната комисия.
 3. Обсъждане и приемане на главни насоки за дейността на секцията за 2020-2023 г.
 4. Освобождаване на Председателя и ръководството.
 5. Избор на Ръководство и Председател на секцията за периода 2020-2023 г.
 6. Организационни въпроси.

Галина Бобева

Математически турнири

На 01 НОЕМВРИ 2020 г. ще се проведе традиционното математическо състезание  „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ„, посветено на деня на Народните Будители за ученици от 2 - ри  до 7 - ми клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за учениците е 120 минути. Състезателните теми са за групи 2 клас с времетраене 60 минути, а за останалите от трети до седми клас е 120 минути. Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни, а последните две задачи се разписват подробно.

Място на провеждане: МГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 10:00 часа

Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 31.10.2020 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http://smb-ruse.com;

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е: от 19.10.2020 г. до 28.10.2020 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер;

На 01 НОЕМВРИ 2020 г. ще се проведе традиционния математически турнир  „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР„, посветен на деня на Народните Будители за ученици от 8 - ми  до 12 - ти клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за учениците е 90 минути. Състезателните теми са за групи 8 клас, 9-10 клас , 11-12 клас. Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи,но класирането за всеки клас е отделно. Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни ,а последните две задачи се разписват подробно.

Място на провеждане: МГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 8. клас – 10:00 часа

                                                9. – 12. клас – 12:00 часа

Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 31.10.2020 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е: от 19.10.2020 г. до 27.10.2020 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер;

Математическите турнири ще се проведат при спазване на всички санитарни изисквания при натоящата епидемиологична обстановка.

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;

сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

Успешна подготовка!

Курсове за учебната 2020/2021 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика