Математическо състезание Европейско Кенгуру 2017

На 18 март 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе Областният кръг на международно математическо състезание „Европейско кенгуру” за всички ученици от 1. до 12. клас и студенти I курс.

За състезателите от 4. клас не се събира такса правоучастие, но всеки трябва да бъдат записани от родител, в офиса на СМБ – Русе, попълвайки заявление за участие /изтегли формуляр/. Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Баба Тонка“.

Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор. Първите 10 задачи се оценяват с 3 точки, вторите 10 с 4 точки, а последните 6 с 5 точки. Максимално възможният резултат е 100 точки.

Разпределението на възрастовите групи е: 0 група – 1 клас, І група - 2 клас, ІІ група - 3 клас, ІІІ група - 5 и 6 клас, ІV група - 7 и 8 клас, V група - 9 и 10 клас, VІ група - 11 и 12 клас. VII група – студенти.

Продължителността за решаване е 90 минути.

Решенията на задачите ще се попълват на специални бланки, чиято проверка ще се извърши машинно от Националната комисия. Всички бланки носят уникални номера. След приключване работата на Националната комисия и получаване на протоколи с резултати, те ще бъдат обявени на интернет страницата http:// smb-ruse.com.

Такса за участие на един ученик:  8.00 лева;
Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 17.03.2017 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com.

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е от 27.02.2017 г. до 06.03.2017 г. в офиса на Дома на математиката на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер.

Пробен тест

На 18 февруари се проведе пробен тест по математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1     МОДУЛ2

РЕЗУЛТАТИ

Пробни изпити

Уважаеми седмокласници,

предоставяме на Вашето внимание
предварителните дати за пробните изпити до края на учебната 2016/2017 г.

 • Пети пробен изпит – 19 март 2017 г.
 • Шести пробен изпит – 23 април 2017 г.
 • Седми пробен изпит – 13 май 2017 г.

За допълнителна информация следете сайта на СМБ – Секция Русе.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

На 18 февруари 2017 г. в СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ ще се проведе четвърти за учебната 2016-2017 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите от двата модула са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – град  Русе;
 • Начало на работа по темите: 9:00 часа на 18.02.2017 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 17.02.2017 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 09.02.2017 г. до 15.02.2017 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Желаем ви успешно представяне!

Пробен тест

На 21 януари се проведе третият за учебната 2016-2017 година пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1      МОДУЛ2

РЕЗУЛТАТИ

Приемно време

Променено приемно време

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;
 Технически сътрудник – г-жа Цецка Петрова