Математически турнир „Иван Салабашев“

Резултати от МТ „Иван Салабашев“

 

Награждаване на първенците: 21.12.2016 г. /сряда/ от 17:00 часа в аулата на ПМГ „Баба Тонка“.

Коледно математическо състезание

На 10 декември 2016 г. ще се проведе традиционното
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
за ученици от I-ви  до XII-ти клас

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 • Учениците от І клас решават 10 задачи;
 • ІІ до ХІ клас  (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно решение;
 • VІІ клас решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас;
 • ХІІ  клас решават във формата на Държавния зрелостен изпит;
 • Място на провеждане:
  • От І до ІІІ клас в ОУ „Иван Вазов”;
  • От ІV до ХІІ  клас в ПМГ „Баба Тонка”.
 • Работа по темите: от 10:00 часа на 10.12.2016 г.: за 1. и 2. клас – 90 минути, от 3 до 12 клас – 120 минути;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 09.12.2016 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;
 • Такса за участие на един ученик:  10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева.

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е:

 • От 28.11.2016 г. до 02.12.2016 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер;
 • От 05.12.2016. до 09.12.2016 г. офисът не работи.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСА ПО ДНИ:

 • 28.11.2016 – от  9:00 до 13:00 часа;
 • 29.11.2016 – от 13:00 до 17:00 часа;
 • 30.11.2016от  9:00 до 13:00 часа;
 • 01.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа;
 • 02.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СМБ – СЕКЦИЯ РУСЕ

                         Телефон за връзка: 0877443867 (в работното време на офиса)
Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
УСПЕШНА ПОДГОТОВКА И ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИ!

Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

На 11 декември 2016 г. (неделя) в СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“– Русе ще се проведе вторият пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Таксата за правоучастие се внася от 28.11.2016 г. до 02.12.2016 в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСА ПО ДНИ:

 • 28.11.2016 – от  9:00 до 13:00 часа;
 • 29.11.2016 – от 13:00 до 17:00 часа;
 • 30.11.2016 – от  9:00 до 13:00 часа;
 • 01.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа;
 • 02.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа.

От 05.12.2016 г. до 09.12.2016 г. офисът не работи.

Регламент:

 • Тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите от двата модула са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Начало на работа по темите: 9:00 часа на 11.12.2016 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 10.12.2016 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com/;
 • Обявяване на резултатите на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Допълнителна информация на телефона на СМБ – Секция Русе:
0877443867 (в работното време на офиса)

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Математически турнир „Иван Салабашев“

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ,
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

На 03 декември 2016 г.
ще се проведе XXV Математически турнир „Иван Салабашев“
за ученици от I-ви  до XII-ти клас

Регламент на състезанието

Разпределението на възрастовите групи е следното:

 • Група на участниците от 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас – Задачите от първа до десета са с избираем отговор, а задачите от единадесета до петнадесета са със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по три точки, а всеки такъв на следващите пет – с по шест точки;
 • Група на участниците от 8.–9. клас – Задачите от първа до десета са с избираем отговор, а задачите от единадесета до петнадесета са със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по три точки, а всеки такъв на следващите пет – с по шест точки;
 • Група на участниците от 10.–12. Клас – Състезателната тема е съставена от три задачи, като за вярно решена задача се получава по седем точки.

Място на провеждане: ПМГ „Баба Тонка“ – град Русе

Работа по темите:

 • начало – 10:00 ч.;
 • продължителност -  120 минути.

!На вниманието на дванадесетокласниците!:

Дванадесетокласниците, които желаят резултатите им да важат за конкурсни оценки за ПРИЕМ В РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ (РУ), Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ), Технически университет – Габрово (ТУ), Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ (ШУ) и Икономически университет – Варна ще имат отделна тема.

Форматът на темата:

 • Тест от шест въпроса;
 • Две задачи за решаване;
 • 120 минути време на разположение.

За  признаването на тези резултати, ученикът трябва да се яви на състезанието в Стара Загора (резултатът важи за всички изброени по-горе университети) или в СЪОТВЕТНОТО НАСЕЛЕНО МЯСТО (с изключение на кандидатите за Пловдивски и Варненски университет, които задължително трябва да се явят на състезанието в Стара Загора, където ще присъстват представители от двата университета).

Такса правоучастие:

 • Такса участие за един ученик – 10.00 лева;
 • Такса участие за членове на СМБ – 5.00 лева;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 02.12.2016 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com/

Срокът за внасяне на таксите  за правоучастие е от  21 до 25 ноември в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер с работно време:

 • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа;
 • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

Моля, обърнете внимание, че след крайната дата няма да се приемат такси за турнира.

От 28 ноември до 3 декември ще се събират такси участие в:

 • Коледното математическо състезание, което ще се проведе на 10 декември;
 • Втори пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас, който ще се проведе на 11 декември.

На Ваше разположение в работното време на офиса е телефон: 0877  44  38  67

Задачи от предходни години:

http://nsybeva.wixsite.com/salabashev2015/blank-c1n8o

http://www.math.bas.bg/salabashev/htm/archiv.htm

Очакваме Ви!

Пробен тест по математика

На 12 ноември се проведе първият за учебната 2016-2017 година пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1     МОДУЛ2

РЕЗУЛТАТИ

Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ,
които ще участват в първия пробен изпит за 7. клас!

Моля, погледнете ТУК…,