Математически турнири

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА!

На 01 НОЕМВРИ 2019 г. ще се проведе традиционния математически турнир „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ„, посветен на деня на Народните Будители за ученици от 2. до 7. клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за учениците е 120 минути. Състезателните теми са за 2., 3., 4., 5., 6. и 7. клас.  Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни. Решенията на задачи 11 и 12 се записват подробно.

Място на провеждане: МГ „Баба Тонка “

Начало на турнира: 10:00 часа

Такса за участие на един ученик: 10.00 лева

Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева

На 01 НОЕМВРИ 2019 г. ще се проведе традиционния математически турнир  „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, посветен на деня на Народните Будители за ученици от 8. до 12. клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за учениците   е 90 минути . Състезателните теми са за групи 8 клас, 9-10 клас , 11-12 клас .Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни.

Място на провеждане: МГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 11:00 часа

Такса за участие на един ученик:  10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе:  5.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по сгради и стаи: на 31.10.2019 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е: от 07.10.2019 г. до 25.10.2019 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;

сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

 

За допълнителна информация 0877 44 38 67 /в приемното време на офиса/ – г-жа Петрова

Задачи от предходни години: http://smb-ruse.com/Архив

Успешна подготовка и достойно представяне!

 

Пробни изпити 2019-2020

На вниманието на родителите, учениците и техните учители!

През учебната 2019-2020 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика за ученици от 7. клас на следните дати:

 1. 16.11.2019 г. – Първи пробен изпит
 2. 15.12.2019 г. – Втори пробен изпит
 3. 18.01.2020 г. – Трети пробен изпит
 4. 15.02.2020 г. – Четвърти пробн изпит
 5. 14.03.2020 г. – Пети пробен изпит
 6. 25.04.2020 г. – Шести пробен изпит
 7. 30.06.2020 г. – Седми пробен изпит
През учебната 2019-2020 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика и за ученици от 10. клас на следните дати:
 1. 18.01.2020 г.
 2. 30.05.2020 г.

Курсове 2019-2020

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019-2020
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.   КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 06 октомври 2019 г. Провеждат се всяка неделя от 9:45 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

Лектори: Петър Петров

 

2.    КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителните държавни зрелостни изпити по избор и желание;
 • кандидатстудентските изпити по математика за прием в университети и академии.

Начало на курса:

Занятията започват веднага при сформиране на група (над 8 ученици).     

 Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Държавните зрелостни изпити.

 Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

 

3.      КУРСОВЕ ЗА СТУДЕНТИ ПОДГОТОВКА ЗА ИЗПИТИ

Съюзът на математиците в България – секция Русе организира курсове за подготовка за изпити по Висша математика, Приложна математика, Статистика, Изследване на операциите, Числени методи, Matlab  и др.

Начало на курса:  Занятията започват при събиране на група (минимум 8 студенти).


4.         КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12, в началото на месец октомври 2019 г. Провеждат се всяка неделя от 13:00 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане Учебната зала в Дома на математика

Лектор: Валентина Тихолова

 

Очакваме Ви на адрес:

Дом на математика:
гр. Русе, ул. „Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер
или на телефон за връзка: 0877 44 38 67 /в работното време на офиса/
E-mail: smb.ruse@gmail.com

Работно време:
понеделник, вторник и четвъртък –от  13:00 до 18:00 часа;
сряда и петък – от 09:00 до 14:00 часа.
Лице за контакт: г-жа Цецка Петрова

Резултати от тренировъчните изпити за 7. клас

СПИСЪКЪТ С ПЪРВЕНЦИТЕ ВИЖТЕ ТУК

Пробен изпит по математика

На 8 юни в СУЕЕ се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори и решения на задачите ЧАСТ1    ЧАСТ2

Резултатите на участниците в пробния изпит вижте ТУК

Резултати ИНФОТЕХ

Резултати може да видите ТУК