Пробен тест по математика

На 24 януари се проведе пробен тест по математика за ученици от 7. клас.

Отговори   МОДУЛ1         МОДУЛ2      РЕЗУЛТАТИ

Пробен тест по математика

Уважаеми седмокласници, ТУК, направете справка за стаята в която трябва да се явите на 24 януари, за участие в третия пробен изпит за 7. клас.

Благодарим за доверието!

Пожелаваме Ви успешно представяне!

Пробни изпити

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС!

ДАТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПРОБНИ ИЗПИТИ:

 • ЧЕТВЪРТИ ПРОБЕН – 21 ФЕВРУАРИ (СЪБОТА);
 • ПЕТИ ПРОБЕН - 28 МАРТ (СЪБОТА);
 • ШЕСТИ ПРОБЕН – 25 АПРИЛ (СЪБОТА);
 • СЕДМИ ПРОБЕН – 9 МАЙ (СЪБОТА).

На добър час през Новата 2015 година

Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,

ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

СМБ – СЕКЦИЯ РУСЕ ОБЯВЯВА,

че на 24.01.2014 г. (събота) от 9:00 до 12:00 часа

в СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” – Русе

ще се проведе третият пробен изпит по математика

 за Национално външно оценяване и прием след 7. клас!

Регламент:

 • Място на провеждане: СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” – Русе;
 • Работа по темите:

от 9:00 до 12:00 часа на 24.01.2015 г.;

 • Списъците на участниците изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com
 • Такса за участие на един ученик: 8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 23.01.2015 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;
 • Обявяване на резултатите: на 24.01.2015 г. след 18:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com

Таксата за правоучастие се внася от 15.01.2015 г. до 21.01.2015 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Работно време:

 • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа;
 • вторник и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

Допълнителна информация на телефоните на СМБ – Секция Русе:

              082/841 269  и  0877 44 38 67 (в работното време на офиса)

    Моля, запознайте се с новия регламент за организиране и провеждане на пробни изпити, математически турнири и състезания през учебната 2014-2015 в СМБ – Секция РУСЕ (http://smb-ruse.com/?p=1714).

Следващият пробен изпит ще се проведе на 21 февруари 2015 г.

Успешна подготовка и представяне на участниците!

Очакваме Ви!

Студентска олимпиада по Компютърна математика

От 7 до 9 ноември 2014 г. в град Хисар бе проведена III Национална студентска олимпиада по Компютърна математика „Акад. Стефан Додунеков“ http://compmath.fmi.uni-sofia.bg/, в която се състезаваха 79 студенти, разпределени в две групи, А и Б, от девет университета:

 • Бургаски свободен университет
 • Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“-факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация и Физически факултет
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Технически Университет – София
 • Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

В журито за проверка на файловете на състезателите участваха доц. Цецка Рашкова  от кат. Математика, която е и член на Националната комисия на НСОКМ и гл.ас. Стефка Караколева.

Подготовката на студентите от РУ „Ангел Кънчев“  бе сериозна и задълбочена и бе проведена от ръководителите на отбора гл.ас. Стефка Караколева и ас. Иван Георгиев от катедра „Приложна математика и статистика“ на РУ „Ангел Кънчев“

В III НСОКМ  участваха девет студенти от Русенски университет, както следва по азбучен ред:

 • Виктор Тошков Йорданов, спец. Компютърни системи и технологии (КСТ), 2 курс;
 • Емил Красимиров Емилов, спец. КСТ, 3 курс;
 • Иван Стефанов Стефанов, спец. Компютърни науки, 2 курс;
 • Красимир Руменов Николов, спец. КСТ, 3 курс;
 • Мирослав Боянов Маринов, спец. КСТ, 3 курс;
 • Момчил Емилов Букреев, спец. КСТ, 3 курс;
 • Павел Стоянов Златаров, спец. КСТ, 3 курс;
 • Сечкин Сезгин Ремзи, спец. КСТ, 2 курс;
 • Слави Георгиев Георгиев, спец. Финансова математика, 2 курс;

При изключително голяма конкуренция за 4 астрономически часа състезателите решаваха 30 сериозни математически задачи със система за Компютърна математика Matlab/MuPAD и завоюваха:

*        Златен медал в Група А на Слави Георгиев Георгиев, спец. Финансова математика, 2 курс;

*        Бронзов медал в Група Б на Павел Стоянов Златаров, спец. КСТ, 3 курс;

*        Девет грамоти за достойно представяне.