Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТОНА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,
ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

На 21 януари 2017 г. в СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ ще се проведе третият за учебната 2016-2017 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите от двата модула са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – град  Русе;
 • Начало на работа по темите: 9:00 часа на 21.01.2017 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 20.01.2017 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/

Таксата за правоучастие се внася от 12.01.2017 г. до 18.01.2017 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа

За допълнителна информация – 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Пожелаваме успешно представяне на седмокласниците!

Приемно време

Променено приемно време

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;
 Технически сътрудник – г-жа Цецка Петрова

Пробен тест по математика

На 11 декември се проведе втория пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1       МОДУЛ2

РЕЗУЛТАТИ

Коледно математическо състезание

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати

от Коледното математическо състезание може да видите ТУК

Задачи за 1. клас       Отговори на задачите от 1. до 12. клас

Математически турнир „Иван Салабашев“

Резултати от МТ „Иван Салабашев“

 

Коледно математическо състезание

На 10 декември 2016 г. ще се проведе традиционното
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
за ученици от I-ви  до XII-ти клас

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 • Учениците от І клас решават 10 задачи;
 • ІІ до ХІ клас  (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно решение;
 • VІІ клас решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас;
 • ХІІ  клас решават във формата на Държавния зрелостен изпит;
 • Място на провеждане:
  • От І до ІІІ клас в ОУ „Иван Вазов”;
  • От ІV до ХІІ  клас в ПМГ „Баба Тонка”.
 • Работа по темите: от 10:00 часа на 10.12.2016 г.: за 1. и 2. клас – 90 минути, от 3 до 12 клас – 120 минути;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 09.12.2016 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;
 • Такса за участие на един ученик:  10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева.

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е:

 • От 28.11.2016 г. до 02.12.2016 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер;
 • От 05.12.2016. до 09.12.2016 г. офисът не работи.

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОФИСА ПО ДНИ:

 • 28.11.2016 – от  9:00 до 13:00 часа;
 • 29.11.2016 – от 13:00 до 17:00 часа;
 • 30.11.2016от  9:00 до 13:00 часа;
 • 01.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа;
 • 02.12.2016 – от 18:30 до 21:00 часа.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СМБ – СЕКЦИЯ РУСЕ

                         Телефон за връзка: 0877443867 (в работното време на офиса)
Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
УСПЕШНА ПОДГОТОВКА И ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИ!