Пробен изпит по математика

На 10 ноември се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори на задачите вижте ТУК

РЕЗУЛТАТИ

Математически турнири

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от МС „Паисий Хилендарски“ може да видите ТУК.

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от МТ „Черноризец Храбър“ може да видите ТУК.

Отговори на задачите от МС „Паисий Хилендарски“

Отговори на задачите от МТ „Черноризец Храбър“

Награждаване на първенците в:
МС „Паисий Хилендарски“ ще се проведе на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 17:30 часа в голямата зала на Окръжна библиотека „Л. Каравелов“.

Пробен изпит по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА И РОДИТЕЛИ!

На 10 ноември 2018 г. в СУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ ще се проведе първи за учебната 2018-2019 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи от първия модул в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите от двата модула са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – град Русе;
 • Начало на работа по темите: 9:00 часа на 10.11.2018 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 09.11.2018 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com

Таксата за правоучастие се внася от 01.11.2018 г. до 07.11.2018 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

 За допълнителна информация: 0877 44 38 67 /в приемното време на офиса/ – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ!

48-ма пролетна конференция

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г. в град Русе.

Домакин е секция Русе на СМБ.

 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 130 ГОДИНИ
УНИВЕРСИТЕТСКО-МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване. Ще се проведат специализирани и работни семинари, кръгли маси, дискусии по научни и учебни проблеми, квалификационни курсове и др. Ще се представят “в действие” дейности по европейски и български проекти, свързани с образованието.

Членовете на СМБ могат да участват активно в съставянето на програмата на конференцията, като изпращат до Програмния комитет предложения, в които да поставят за разискване определени проблеми, да споделят свой и чужд опит и пр. Програмният комитет ще разгледа всички постъпили предложения от индивидуални членове и секции за включване в програмата на теми за дискусии и семинари, за доклади по покана и за тематика на квалификационни курсове. Предложенията трябва да постъпят в офиса на СМБ не по-късно от 01.12.2018 г.

Всеки, който желае да участва със съобщение в научната програма на конференцията, трябва да изпрати по електронната поща пълния му текст, оформен съгласно посочените по-долу изисквания, не по-късно от 01.12.2018 г. В научната програма ще бъдат включени само одобрените от Програмния комитет научни съобщения, за което авторите своевременно ще бъдат уведомени. Тези съобщения, както и докладите по покана, ще бъдат включени в том на Пролетната конференция. Програмният комитет си запазва правото да направи допълнителна редакция на приетите за печат научни съобщения.

В рамките на конференцията ще се проведе Ученическа секция с представяне на проекти по математика, информатика и информационни технологии. Участието в тази секция е по линия на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).

Подробности за регистрацията на участниците и за научната програма на четиридесет и седмата пролетна конференция на СМБ ще бъдат дадени във Второто съобщение. Актуална информация за подготовката на конференцията ще бъде публикувана и на сайта на СМБ: www.math.bas.bg/smb

 

Математически турнири

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА!

На 01 НОЕМВРИ 2018 г. ще се проведе традиционното  математическо състезание „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ„ посветено на Деня на народните будители за ученици от 2-ри до 7-ми клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Време за решаване – 120 минути. Темите са съставени от 10 тестови  задачи с избираем отговор и две задачи, чието решение трябва да се опише подробно.

Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни.

Място на провеждане: ОУ „Иван Вазов”

Начало на работа по темите: 10:00 часа

Такса за участие на един ученик:  10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе:  5.00 лева;

На 01 НОЕМВРИ 2018 ще се проведе традиционния математически турнир „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР„ за ученици от 8-ми  до 12-ти клас.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

Времето за решение на темите със задачи за учениците е 90 минути. Състезателните теми са за групи 8. клас, 9.-10. клас, 11.-12. клас. Участниците в една възрастова група работят по еднакви задачи, но класирането за всеки клас е отделно. За 8. клас задачите са 25, а за 9.-12. клас са 30.

Всяка задача има само един правилен отговор от пет възможни .

Място на провеждане: ПМГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите: 10:00 часа

Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;

Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по сгради и стаи: на 31.10.2018 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е от 18.10.2018 г. до 26.10.2018 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер;

Приемно време:

понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;

сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

Успешна подготовка!

Организиране на курсове

КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12, начало на курса -  07. октомври 2018 г. Провеждат се всяка неделя от 9:45 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

Лектори: Петър Петров

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12, начало на курса – 07. октомври 2018 г. Провеждат се всяка неделя от 13:00 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане Учебната зала в Дома на математика

Лектор: Валентина Тихолова