Пробни изпити по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС!

СВЕРЕТЕ СИ

ЗА ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДО КРАЯ НА 2014 ГОДИНА:

 • ПЪРВИ ПРОБЕН – 22 НОЕМВРИ (СЪБОТА);
 • ВТОРИ ПРОБЕН – 20 ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА).

Курсове през учебната 2014-2015 година

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА:

1.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на изпитите за прием след 4. клас в МГ „Баба Тонка“.

Начало на курса

      Занятията започват през месец октомври 2014 г. и се провеждат всяка събота или неделя с продължителност два учебни часа.

Продължителност на курса
Хорариумът на курса е  60 часа.
Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

2.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СОУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

  Занятията започват  на 12 октомври 2014 г. и се провеждат всяка неделя от 9:30 ч. по три учебни часа.

Продължителност на курса

Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

3.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителните държавни зрелостни изпити по избор и желание;
 • кандидатстудентските изпити по математика за прием в университети и академии.

Начало на курса

        Занятията започват през ноември 2014 г. и се провеждат всяка събота или неделя с продължителност три учебни часа.

     Продължителност на курса

    Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Държавните зрелостни изпити.

 Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

ДРУГИ КУРСОВЕ:

1.  КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СОУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

  Занятията започват  октомври 2014 г. и се провеждат всяка събота по три учебни часа.

Продължителност на курса

   Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА!

Очакваме Ви на адреса на
Дома на математика:

гр.Русе, ул. „Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер
или на телефон: 082/84 12 69
E-mail: smb.ruse@gmail.com
Работно време:
понеделник, сряда, петък – от  9:00 до 13:00 часа;
вторник и четвъртък – от  14:00 до 18:00 часа.
Лице за контакт: г-жа Мариана Рачева

АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ,

ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

КОИТО ПРОЯВЯВАТ ТРАЕН ИНТЕРЕС КЪМ МАТЕМАТИКАТА,

ДОРИ И ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!

НА 7 АВГУСТ 2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

ще се проведе традиционното математическо състезание

„АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ”

само на английски език

за ученици от III-ти  до XII-ти клас

Регламент на състезанието

Разпределението на възрастовите групи е следното:

·        I група – ІІI–ІV клас;

·        II група – V–VІ клас;

·        III група – VІІ–VІII клас;

·        IV група – IX–X клас;

·        V група – XI–ХІІ клас;

·         На учениците от първите две възрастови групи се разрешава ползването на речник;

·       Учениците да носят два молива и гума, която да трие добре;

·    За всяка възрастова група има по 30 въпроса. Първите 25 въпроса са с пет възможности за избор на отговор. Последните 5 въпроса имат отговор цяло число;

·        Въпроси от 1 до 10 са на стойност 3 точки, от 11 до 20 са на стойност 4 точки, а от 21 до 25 са на стойност 5 точки. Въпроси от 26 до 30 са на стойност 6, 7, 8, 9 и 10 точки съответно;

·        Максималният резултат е равен на 135 точки.

Как изглежда талонът за отговорите и как се попълва (THE MARK SENSE SHEET) е видно от образецът качен на сайта (http://www.amt.edu.au/eventsamc.html) на организаторите:

Място на провеждане:

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ”БАБА ТОНКА“ – ГРАД РУСЕ

Работа по темите:

·        Начало на състезанието – 9:30 ч. на 07.08.2014 г.

·    Времетраенето е 60 минути за I и II група и 75 минути за III, IV група и V група;

·        Такса за правоучастие: НЯМА.

Задачи от предходни години: http://danybon.com/index.php/education/sustezania/1578-zapisvane-amc

Пожелаваме на всички участници

 успешна подготовка и достойно представяне!

Тренировъчни изпити

Крайно класиране от проведените тренировъчни изпити за 7 клас: ТУК
Награждаване на първенците: 15.05.2014 г. от 17:45  в „Дома на математика“ на ул. Плиска № 4, блок Преслав

Пробен тест по математика

На 11 май се проведе последният за учебната 2013/2014 година пробен тест по Математика за ученици от 7. клас.

Отговори МОДУЛ1   МОДУЛ2     РЕЗУЛТАТИ

Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,

ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

На 11 май 2014 г. (неделя) в СОУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ – Русе ще се проведе последният за учебната 2013-2014 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

 • Такса правоучастие: 8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;
 • Обявяване на резултатите: на 11.05.2014 г. след 18:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;   
 • Таксата за правоучастие се внася от 29.04.2014 г. (вторник) до 08 май 2014 г. (четвъртък) в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав, вх. „Е”, партер;
 •  Работно време:

понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа; 

вторник  и четвъртък от 14:00 до 18:00  часа.

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена на 15 май 2014 г.

Допълнителна информация на телефоните на СМБ – Секция Русе (само в работното време на офиса):

082/841 269  и  0877  44  38  67

О Ч А К В А М Е   В И…

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВСИЧКИ СЕДМОКЛАСНИЦИ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ!