Пробен изпит по математика

На 29 март се проведе петият пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори  ТАЛОН1  ТАЛОН2  РЕЗУЛТАТИ

Пробен изпит по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ,
които ще участват в пети пробен изпит за 7. клас

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,
не забравяйте, че в неделя (29 март) в 3:00 часа – сутринта,
местим часовника с един час напред.

Очакваме в 8:40 часа на 29 март 2015 г. (неделя) да заемете своите места,
погледнете  ТУК…,
за участие в поредния пробен изпит за 7. клас.
Начало 9:00 часа!
Благодарим Ви, че отново сте с нас!

Пробен изпит по математика

ПЕТИ ПРОБЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА

ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

И ПРИЕМ СЛЕД 7. КЛАС

Уважаеми седмокласници,

на 29 март 2015 г. (неделя) от 9:00 до 12:00 часа в СОУЕЕ “Св. Константин-Кирил Философ” – Русе ще се проведе петият за учебната 2014-2015 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Регламент на изпита:

 • За І модул се решават 20 задачи (шестнадесет тестови задачи и четири задачи със свободен отговор);
 • За ІІ модул се решават 4 задачи (две задачи със свободен отговор и две задачи, за които се изисква решение с обосновка);
 • Задачите са съобразени с изучения учебен материал до момента;
 • Работа по темите: от 9:00 до 12:00 часа на 29.03.2015 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева.

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 28.03.2015 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com

Обявяване на резултатите: на 29.03.2015 г. след 18:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com

Таксата за правоучастие се внася от 23.03.2015 г. до 25.03.2015 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

 • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа;
 • вторник и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

На 26 и 27 март офисът не работи.

За допълнителна информация СМБ – секция Русе:

082/841 269082/841 269; 0877 44 38 670877 44 38 67

(в работното време на офиса)

Европейско Кенгуру

ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ!

На 22 март се проведе международното математическо състезание „Европейско кенгуру“

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ!

НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ… ЧЕСТИТО!

НАГРАЖДАВАНЕ:

 • Класиралите се  на първите три места се награждават с медали;
 • Класираните от първо до шесто място  се награждават с грамоти.

ВРЕМЕ И МЯСТО: 27.03. 2015 г.  (петък)  в МГ „Баба Тонка“- АУЛА, 2 етаж

 • от 18:00 ч. -  за учениците от 1. клас до 4. клас;
 • от 18:20 ч. – за учениците от 5. клас до 12. клас.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ – ТУК

Европейско Кенгуру

Уважаеми ученици, ТУК …, направете справка за стаята в която трябва да се явите на 22 март, за участие в математическото състезание „Европейско Кенгуру“.

Пожелаваме на всички участници УСПЕХ!

Великденско математическо състезание

На 18 април 2015 г. (събота)
ще се проведе традиционното
ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
за ученици от I-ви  до XII-ти клас

Формат на състезанието:
Учениците от:

 • І до ХІ клас  (без VІІ) – решават 15 (петнадесет) тестови задачи  с пет избираеми отговора, от които само един е верният. Първите три отговора са с конкретни стойности, а четвъртият е „друг отговор”.  Друг отговор (отг. г) се приема за верен само при записан верен резултат. Верните отговори (съответните букви) се ограждат с кръгче.

Оценка на задачите:

 • от 1 до 3 се оценяват с по 1 точка;
 •  от 4 до 6 с по 3 точки;
 •  от 7 до 9 с по 5 точки;
 •  от 10 до 12 с по 7 точки;
 •  от 13 до 15 с по 9 точки.
 • VІІ клас – решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас. Всяка задача от 1 до 16 има само един правилен отговор от четири възможни. На задачите от 17 до 22 трябва да бъдат записани само отговорите, като задачи 21 и 22 са във формат PISA. Задачи 23 и 24 трябва да бъдат подробно решени.

Оценка на задачите:

 • от 1 до 4 се оценяват с по 1 точка;
 •  от 5 до 10 с по 2 точки;
 •  от 11 до 16 с по 3 точки;
 • от 17 до 20 с по 5 точки.
 •  задачи 21 и 22 с по 8 точки;
 •  задачи 23 и 24 с по 15 точки.

Максималният брой точки е 100. Неправилни решения и задачи без отговор се оценяват с 0 точки. Оценките за 23 и 24 задачи са предварително детайлизирани по етапите на решението;

 • ХІІ  клас – във формата на Държавния зрелостен изпит.

Място на провеждане:

 • От І до ІV клас в СОУЕЕ  „Св. Константин-Кирил Философ”;
 • От V до ХІІ  клас в МГ „Баба Тонка”.

Регламент на състезанието:

 • Работа по темите: за 1. и 2. клас – 90 минути, от 3. до 12. клас – 120 минути.
 • Изнасяне на списъка на участниците, на интернет-страницата на СМБ – секция Русе  (http:// smb-ruse.com), с разпределението им по стаи: на 17 април 2015 г.;
 • Обявяване на резултатите и временното класиране: на 18.04.2015 г. след 18:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе;
 • Такса за правоучастие:  7.00 лева;
 • Такса за правоучастие за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева.

Срокът за внасяне на таксите за правоучастие е от 01 април до 14 април 2015 г. в офиса на Дома на математика на ул. „Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер  с  работно време:

 • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа; 
 • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00  часа.

Моля, обърнете внимание, че офисът не работи на:

 • 10, 11, 12, 13 април и 15, 16 и 17 април.

За допълнителна информация СМБ – секция Русе:
Телефони: 082/841 269; 0877  44  38  67    

Задачи от предходни години: http://smb-ruse.com/ – Архив

Пожелаваме  на  всички  участници  здраве,
успешна  подготовка и  достойно   представяне!