Пробен изпит по математика

На 24 април 2021 г. ще се проведе шести за учебната 2020-2021 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас .

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: ОНЛАЙН
 • Начало на работа по темите: 09:00 часа на 24.04.2021 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка  на участниците и подробни инструкции : на 23.04.2021 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/

Таксата за правоучастие се внася от 13.04.2021 г. до 22.04.2021 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Успешно представяне на всички седмокласници!

Пробен изпит – БЕЛ 7. клас

Окончателни резултати на участниците в пробния изпит по български език и литература за ученици от 7. клас  ТУК

Пробен изпит по математика – 7. клас

  Окончателни резултати на участниците в пробен изпит по математика за ученици от 7. клас ТУК

Пробен изпит по математика – 10. клас

  Окончателни резултати на участниците в пробен изпит по математика – 10. клас  ТУК

Съкратен курс по български език и литература

От 04.04.2021 г. до 11.04.2021 г. ще се организира интензивен  курс по БЕЛ за седмокласници с цел подготовка за Национално външно оценяване – 30 учебни часа.

Записване в офиса на СМБ-Русе до 02.04.2021 г.

Курсове за учебната 2020/2021 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика