Коледно математическо състезание

На 13 декември 2015 г. ще се проведе традиционното
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
за ученици от I-ви до XII-ти клас

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:

 • Учениците от  І клас решават 10 задачи;
 • ІІ до ХІ клас  (без VІІ) решават 9 тестови задачи и 1 задача с подробно решение;
 • VІІ клас решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас;
 • ХІІ  клас решават във формата на Държавния зрелостен изпит;
 • Място на провеждане:
  • От І до ІV клас в СОУЕЕ  „Св. Константин-Кирил Философ”;
  • От V до ХІІ  клас в МГ „Баба Тонка”.
 • Работа по темите: от 10:00 часа на 13.12.2015 г.: за 1. и 2. клас – 90 минути, от 3 до 12 клас – 120 минути;
 • Обявяване на резултатите: 13.12.2015 г. след 20:00 ч.;
 • Такса за участие на един ученик:  8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева.

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е:

 • От 01.12.2015 г. до 13:00 часа на 09.12.2015 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер;
 • На 10, 11 и 12.12.2015 г. офисът не работи.

РАБОТНО ВРЕМЕ:

 • понеделник, сряда и петък от  9:00 до 13:00 часа;
 • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: СМБ – СЕКЦИЯ РУСЕ

          Телефони за връзка: 082/841 269;  0877443867 (в работното време на офиса)

Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

ПОЖЕЛАВАМЕ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА И ЧУДЕСНИ РЕЗУЛТАТИ!

Пробен тест

На 21 ноември се проведе първият за учебната 2015-2016 година пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори    МОДУЛ1       МОДУЛ2       РЕЗУЛТАТИ

Пробен тест

НА ВНИМАНИЕТО НА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ,

които ще участват в първия пробен изпит за 7. клас!

Уважаеми седмокласници,

Очакваме Ви, в 8:40 часа на 21 ноември 2015 г., да заемете своите места,

за участие в първия пробен изпит за учебната 2015-2016 г.

Моля, погледнете  ТУК,

Благодарим Ви, че сме заедно!

Пробен тест

Уважаеми седмокласници,

На 21 ноември 2015 г. (събота) в СОУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“– Русе ще се проведе първият за учебната 2015-2016 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

Таксата за правоучастие се внася от 11.11.2015 г. до 18.11.2015 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Работно време:

 • понеделник, сряда и петък от 9:00 до 13:00 часа;
 • вторник и четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

Регламент:

 • Работа по темите: от 9:00 до 12:00 часа на 21.11.2015 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;
 • Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 20.11.2015 г. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com/;
 • Обявяване на резултатите: на 21.11.2015 г. след 20:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе: http://smb-ruse.com

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Допълнителна информация на телефоните на СМБ – Секция Русе:

082/84082/841 269 и 0877 443 8670877 443 867 (в работното време на офиса)

О Ч А К В А М Е В И…

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС!

Уважаеми родители на седмокласници,

Поради огромния интерес и многобройните запитвания, СМБ – Секция Русе Ви предоставя допълнителна информация относно провеждането на предстоящите пробни изпити. Първият пробен изпит ще се проведе на 21 ноември, а вторият на 19 декември. На 13 декември предстои провеждането на традиционното Коледно математическо състезание. Срокът за заплащане на такса за правоучастие за втория пробен изпит ще е само три дни (от 14 до 16 декември). Ако Вашето дете иска да се яви и на двата поредни изпита, можете да платите таксите за правоучастие наведнъж.

Пробните изпити, организирани от СМБ – Секция Русе, дават възможност за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по математика и придобиване на психологическа устойчивост към стреса при изпита за Национално външно оценяване. Съобразени са с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент.

Математически турнир

Математически турнир „Иван Салабашев“

Ще се проведе на 05.12.2015 г. от 10:00 часа в МГ „Баба Тонка“.

 • Турнирът е предназначен за ученици от 2. до 12. клас;
 • Времето за работа е 120 мин.;
 • Състезателните теми са за 2., 3., 4., 5., 6., 7. клас, обща за 8. и 9. клас и обща за 10., 11. и 12. клас;
 • Задачите от 1-ва до 10-та са с избираем отговор, а задачите от 11-та до 15-та – със свободен отговор. Верен отговор на всяка от първите десет задачи се оценява с по 3 точки, а на следващите пет – с по 6 точки;
 • Общата тема за учениците от 10., 11. и 12. клас е съставена от 6 въпроса с избираем отговор и две задачи, като за верен отговор на всеки от въпросите се получават по 6 точки, а за пълно решение на всяка от задачите се получават 22 точки;
 • Решенията на двете задачи трябва да бъдат подробно обяснени.

         За дванадесетокласниците, които желаят, резултатите им се признават за конкурсни оценки за прием в ТУ – Габрово, РУ – Русе, ШУ – Шумен. За ПУ – Пловдив и ИУ – Варна трябва да се явят на състезанието в Стара Загора.

         Такса за участие в състезанието е 7 лв.

Желаещите ученици, могат да заплатят таксата в работното време на офиса от 23.11. до 27.11. с  работно време:

 • понеделник, сряда и петък от 9:00 до 13:00 часа;
 • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00  часа.

За допълнителна информация на телефоните на СМБ – Русе:

082/841 269082/841 269, 0877 44 38 670877 44 38 67 (в работното време на офиса)