Пробен тест по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС,

ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ!

На 26 април 2014 г. (събота) в СОУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ – Русе ще се проведе шестият за учебната 2013-2014 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7. клас.

 • Работа по темите: от 9:00 до 12:00 часа на 26.04.2014 г.;
 • Такса правоучастие:  8.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;
 • Обявяване на резултатите: на 26.04.2014 г. след 18:00 ч. на интернет-страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com
 • Таксата за правоучастие се внася от 15.04.2014 г. (вторник) до 23.04.2014 г. (сряда) в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав, вх. „Е”, партер;
 • Работно време:понеделник, сряда и петък от 9:00 до 13:00 часа; вторник  и четвъртък от 14:00 до 18:00  часа;

На 24 и 25 април офисът не работи!

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на n-1 пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май (11 май 2014 г.).

Допълнителна информация на телефоните на СМБ – Секция Русе в работно време:

082/841 269  и  0877  44  38  67

О Ч А К В А М Е   В И…

Великденско математическо състезание

На 12 април се проведе Великденското математическо състезание за ученици от 1. до 12. клас.

ОТГОВОРИ на задачите за всички класове.

КЛАСИРАНЕ

Тържествено награждаване на първенците от 1. до 12. клас:

22. април 2014 г. (вторник) в „Канев Център“ – Русенски университет „Ангел Кънчев“ от 17:30 часа.  Очакваме Ви!

Пролетни математически състезания

На 1 април в МГ „Баба Тонка“ се проведоха Национални пролетни математически състезания за ученици от 4.-8. клас.

ЗАДАЧИ и РЕШЕНИЯ

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Великденско математическо състезание

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, ТЕХНИТЕ УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!

На12 април 2014г. (събота)

ще се проведе традиционното

ВЕЛИКДЕНСКО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

за ученици от I-ви  до XII-ти клас.

РЕГЛАМЕНТ:

 Учениците от:

 •  І до ХІ клас  (без VІІ) - решават 15 (петнадесет) тестови задачи;
 • VІІ клас - решават тест и задачи, във формат, подобен на Националното външно оценяване за VІІ клас;
 • ХІІ клас - във формата на Държавния зрелостен изпит.

Място на провеждане: СОУЕЕ  Св. Константин-Кирил Философ” – град Русе

Работа по темите:

 •   от 10:00 до 12:00 часа на 12.04.2014 г.

            Такса за участие: 7.00 лева

            За членове на СМБ – Секция Русе: 4.00 лева

Обявяване на предварителните резултати: 12.04.2014 г. след 18:00 часа на електронната страница на СМБсекция Русе:  http://smb-ruse.com/

Срокът за внасяне на таксите за правоучастие е от 27 март 2014 г. до 09.04.2014 г.(сряда) в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер, с  работно време:

 •  понеделник, сряда и петък от 9:00 до 13:00 часа; 
 •  вторник  и четвъртък от 14:00 до 18:00  часа;
 •  офисът не работи на 31 март и от 1 до 5 април 2014 г.

 Награждаване на победителите:

 •   от първо до трето място – с медал и грамота;
 • от четвърто до шесто място – с грамота.

Дата и място: На 22 април 2014 г. в русенския университет „Ангел Кънчев“:

 • 17:30 – за учениците от І  до IV  кл.
 • 18:10 – за учениците от V до ХІІ кл.      

Задачи от предходни години: http://smb-ruse.com/ – Архив

Математическо състезание „Европейско Кенгуру“

Според регламента на Международното състезание „Европейско Kенгуру“, отговори и теми не се публикуват по-рано от 30 дни след провеждане на състезанието.

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

Има промяна в класирането на 2. и 11-12 клас. Промените са наложени от организаторите в София.

Награждаване на първенците:

28.03.2014 г. /петък/ в Аула 1 /Ректорат/ на РУ „Ангел Кънчев“.

            от 17:30 часа – 1., 2., 3. и 4. клас

            от 18:10 часа – от 5. до 12. клас

Първенците от 1. до 3. място получават медал и грамота, от 4. до 6. място – грамота. Грамоти и медали получават само ученици, събрали мин. 50% от точките в съответната група.

Пробен тест

На 16 март 2014 г. в СОУЕЕ „Свети Константин–Кирил Философ“ – Русе се проведе петият пробен изпит по математика за 7. клас.

Отговори  МОДУЛ1   МОДУЛ2     РЕЗУЛТАТИ