Предстоящи математически състезания

На 1 ноември предстои провеждане на есенните математически турнири „Черноризец Храбър” и „Паисий Хилендарски“, посветени на Деня на народните будители.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЯТА:

I. Математическият турнир „Паисий Хилендарски“ ще се проведе в Математическа Гимназия ”Баба Тонка“:

 • Състезателните теми са за възрастови групи от 2. – 7. клас;
 • Работа по темите:
 • начало – 08:30 ч. на 01.11.2014 г.
 • продължителност -  2 часа;
 • Учениците решават десет тестови задачи и две задачи, чиито решения трябва да се опишат подробно;
 • Такса за участие на един ученик – 7.00 лева.

II. Математическият турнир „Черноризец Храбър“ ще се проведе в Математическа Гимназия ” Баба Тонка“:

 • Състезателните теми са за възрастови групи от 8. – 12. клас;
 • Работа по темите:
  • начало – 10:30 ч. на 01.11.2014 г. НОВО!
  • продължителност -  90 минути;
  • Такса за участие на един ученик – 8.00 лева. НОВО!

  Такса за участие в двата турнира за членове на СМБ – 4.00 лева.
  Списъците на участниците (изтегли ТУК) може да изпращате на е-mail: smb.ruse@gmail.com
  При индивидуално записване на участници (в офиса на СМБ)  се представя попълнената бланка с данни (виж ТУК).
  Таксите за правоучастие се внасят от 13.10.2014 г. до 24.10.2014 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер,  с  работно време:

  • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа;
  • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00  часа. ПРОМЯНА!

  За допълнителна информация СМБ – Русе:

  • Телефони: 082/841 269, 0877 44 38 67 – Лице за контакт:  Мариана Рачева;
  • Задачи от предходни години: www.smb-ruse.com

  Моля, запознайте се с НОВИЯ РЕГЛАМЕНТ за организиране и провеждане на пробни изпити, математически турнири и състезания през учебната 2014-2015.

  Очакваме Ви!

  Успешна подготовка

  и  представяне на участниците!

НОВ регламент за провеждане на състезанията

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ИЗПИТИ,
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ И СЪСТЕЗАНИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015

Уважаеми ученици, родители, учители, уведомяваме Ви, че по решение на ръководството на Съюза на математиците – Секция Русе, се променя редът за организиране и провеждане на математическите състезания. Промените се налагат:

 • за Ваше улеснение;
 • за по-оптимална организация на провеждане на състезанието;
 • за предоставяне възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към математиката;
 • осигуряване възможност за реализация на техните постижения и увереност приучастието им в състезания.

Променен регламент:

 • Информацията за всяко математическо състезание (от Календарния план за учебната 2014/2015 година – погледни ТУК), се изпраща на всички училища от област Русе. Информация се помества и на сайта на СМБ – Секция Русе.
 • Всеки ученик по собствена воля и желание може да участва в съответната възрастова група, регламентирана в конкретното състезание по математика.
 • В указан срок училищата попълват и изпращат на e-mail: smb.ruse@gmail.com заявка за участие, която се изтегля от ТУК.
 • За индивидуално записване, в офиса на Дома на математика, се попълва бланка за участие в следния формат:

БЛАНКА ЗА УЧАСТИЕ

Математическо състезание………………………………………..
Име, презиме, фамилия ………………………………………….
Училище ………………………………………………………
Град/село …………………………………………………….
Клас ……………….
Телефонен номер за връзка с родител (по желание)……

Формата на бланката (изтегли ТУК) може да се изпише и на ръка (не е наложително да е принтирана) предварително. При записване за участие се предава:

 • попълнена бланка;
 • такса за състезанието.

Родителят получава касов бон за внесената такса правоучастие.

 • В деня преди състезанието на сайта на Съюза на математиците – Секция Русе (http://smb-ruse.com/) и на сайта на МГ „Баба Тонка“ (http://mg-babatonka.bg/~web37_math/), ще бъдат изнесени списъци на участниците с разпределението им по стаи. Списъци ще бъдат поставени и на входа на училището, в което ще се проведе състезанието.
 • Участниците в състезанието спазват правилника за вътрешния ред и разпорежданията на отговорника и квесторите, свързани със стопанисването и запазване на имуществото на училището, в което се провежда състезанието.
 • В деня на състезанието ученикът се регистрира 20 минути преди началото на състезанието при квестора в посочената стая. Носи и ползва чертожни пособия. Пише със син химикал, чертае с черен молив. Не ползва калкулатори, справочници и мобилна техника (мобилната техника се съхранява на катедрата от квестора).
 • СМБ-секция Русе подсигурява чернови и талони за отговори.
 • Временното класиране се обявява на интернет страницата на СМБ – секция Русе (http://smb-ruse.com/) и на сайта на МГ „Баба Тонка“ (http://mg-babatonka.bg/~web37_math/) след 18:00 часа в деня на състезанието.
 • Времето, в което ще се приемат и разглеждат контестации и награждаването на участниците се обявява на сайта заедно с резултатите на децата.
 • Регламент на награждаването:
  • Класираните на призови места се награждават с медали и грамоти;
  • Класираните до шесто място се награждават с грамоти.
  • Таксата за правоучастие трябва да се внесев офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер. (Виж картата ТУК). Работно време на офиса:
   • понеделник, сряда, петък от 9:00 до 13:00 часа;
   • вторник  и четвъртък от 13:00 до 17:00  часа. НОВО!
   • За допълнителна информация СМБ – секция Русе:

   082/841 269;  0877  44  38  67 (в работното време на офиса)

   • Задачи от предходни години на сайта: http://smb-ruse.com.
   • Два дни преди състезанието офисът на Дома на математика няма да работи, затова е наложително да запишете и платите за Вашето дете или ученик в указания срок. Този срок ще бъде стриктно спазван от нас.

   Прекрасен старт за всички Вас!

   Успешна подготовка за първата ни среща на 1 ноември 2014 г.

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ
на офиса на СМБ – Секция Русе
Понеделник От 9:00 до 13:00
Вторник От 13:00 до 17:00
Сряда От 9:00 до 13:00
Четвъртък От 13:00 до 17:00
Петък От 9:00 до 13:00
Събота Почивен ден
Неделя Почивен ден
082/841 269, 0877 44 38 67
(в работното време на офиса)

Пробни изпити по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС!

СВЕРЕТЕ СИ

ЗА ПРОБНИТЕ ИЗПИТИ,

КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ДО КРАЯ НА 2014 ГОДИНА:

 • ПЪРВИ ПРОБЕН – 22 НОЕМВРИ (СЪБОТА);
 • ВТОРИ ПРОБЕН – 20 ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА).

Курсове през учебната 2014-2015 година

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014-2015 ГОДИНА
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

КУРСОВЕ ПО МАТЕМАТИКА:

1.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на изпитите за прием след 4. клас в МГ „Баба Тонка“.

Начало на курса

      Занятията започват през месец октомври 2014 г. и се провеждат всяка събота или неделя с продължителност два учебни часа.

Продължителност на курса
Хорариумът на курса е  60 часа.
Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

2.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СОУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

  Занятията започват  на 12 октомври 2014 г. и се провеждат всяка неделя от 9:30 ч. по три учебни часа.

Продължителност на курса

Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

3.  КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЕДИНАДЕСЕТИ И ДВАНАДЕСЕТИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителните държавни зрелостни изпити по избор и желание;
 • кандидатстудентските изпити по математика за прием в университети и академии.

Начало на курса

        Занятията започват през ноември 2014 г. и се провеждат всяка събота или неделя с продължителност три учебни часа.

     Продължителност на курса

    Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Държавните зрелостни изпити.

 Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

ДРУГИ КУРСОВЕ:

1.  КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СОУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

  Занятията започват  октомври 2014 г. и се провеждат всяка събота по три учебни часа.

Продължителност на курса

   Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане
Учебната зала в Дома на математика.

ЗАПИСВАНЕТО ЗАПОЧВА!

Очакваме Ви на адреса на
Дома на математика:

гр.Русе, ул. „Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер
или на телефон: 082/84 12 69
E-mail: smb.ruse@gmail.com
Работно време:
понеделник, сряда, петък – от  9:00 до 13:00 часа;
вторник и четвъртък – от  14:00 до 18:00 часа.
Лице за контакт: г-жа Мариана Рачева

АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ,

ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ,

КОИТО ПРОЯВЯВАТ ТРАЕН ИНТЕРЕС КЪМ МАТЕМАТИКАТА,

ДОРИ И ПРЕЗ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ!

НА 7 АВГУСТ 2014 г. (ЧЕТВЪРТЪК) 

ще се проведе традиционното математическо състезание

„АВСТРАЛИЙСКО КЕНГУРУ”

само на английски език

за ученици от III-ти  до XII-ти клас

Регламент на състезанието

Разпределението на възрастовите групи е следното:

·        I група – ІІI–ІV клас;

·        II група – V–VІ клас;

·        III група – VІІ–VІII клас;

·        IV група – IX–X клас;

·        V група – XI–ХІІ клас;

·         На учениците от първите две възрастови групи се разрешава ползването на речник;

·       Учениците да носят два молива и гума, която да трие добре;

·    За всяка възрастова група има по 30 въпроса. Първите 25 въпроса са с пет възможности за избор на отговор. Последните 5 въпроса имат отговор цяло число;

·        Въпроси от 1 до 10 са на стойност 3 точки, от 11 до 20 са на стойност 4 точки, а от 21 до 25 са на стойност 5 точки. Въпроси от 26 до 30 са на стойност 6, 7, 8, 9 и 10 точки съответно;

·        Максималният резултат е равен на 135 точки.

Как изглежда талонът за отговорите и как се попълва (THE MARK SENSE SHEET) е видно от образецът качен на сайта (http://www.amt.edu.au/eventsamc.html) на организаторите:

Място на провеждане:

МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ”БАБА ТОНКА“ – ГРАД РУСЕ

Работа по темите:

·        Начало на състезанието – 9:30 ч. на 07.08.2014 г.

·    Времетраенето е 60 минути за I и II група и 75 минути за III, IV група и V група;

·        Такса за правоучастие: НЯМА.

Задачи от предходни години: http://danybon.com/index.php/education/sustezania/1578-zapisvane-amc

Пожелаваме на всички участници

 успешна подготовка и достойно представяне!