Резултати ИНФОТЕХ

Резултати може да видите ТУК.

Награждаване на първенците на 30.05.2019 г. от 17:30 в кабинет 6 в МГ „Баба Тонка“.

Заповядайте!

Пробен изпит по математика

На 18 май в СУЕЕ се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори и решения на задачите ЧАСТ1    ЧАСТ2

РЕЗУЛТАТИ на участниците ТУК

Шампиони КУПАМАТ

След сборуване на точките от състезанията, шампионите по класове, може да видите ТУК.

Награждаването ще се проведе на 22.05.2019 г. от 17:30 ч. в аулата на МГ „Баба Тонка“.

Пробен изпит по математика

На 21 април в СУЕЕ се проведе шести пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори и решения на задачите   ЧАСТ1    ЧАСТ2

РЕЗУЛТАТИ на участниците в пробния изпит по математика.


Великденско математическо състезание

На 20 април в МГ „Баба Тонка“ се проведе великденското математическо състезание за ученици от 1. до 12. клас.

Задачи и отговори 1 клас  2 клас  3 клас  4 клас  5 клас  6 клас  7 клас

8 клас  9 клас  10 клас  11-12 клас

ОКОНЧАТЕЛНИТЕ резултати от ВМС може да видите ТУК

Награждаването на първенците ще се проведе на 22 май 2019 г. от 17:30 часа в аулата на МГ „Баба Тонка“.

 

Пробен изпит по математика

На 16 март в СУЕЕ се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори и примерни решения на задачите   ЧАСТ1      ЧАСТ2

Резултатите на участниците в пробния изпит ТУК