Регламент за провеждане на състезанията

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОБНИ ИЗПИТИ,
МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИРИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Уважаеми ученици, родители, учители,

Предоставяме на Вашето внимание регламента за организиране и провеждане на математическите състезания, утвърден от Ръководството на Съюза на математиците – Секция Русе. Регламентът се налага:

 • за Ваше улеснение;
 • за по-оптимална организация на провеждане на състезанието;
 • за предоставяне възможност за индивидуална изява на ученици със задълбочени знания и засилен интерес към математиката;
 • осигуряване възможност за реализация на техните постижения и увереност при участието им в състезания.

Регламент:

 • Информацията за всяко математическо състезание (от Календарния план за учебната 2020/2021 година – погледни ТУК), се изпраща на всички училища от област Русе. Информация се помества и на сайта на СМБ – Секция Русе.
 • Всеки ученик по собствена воля и желание може да участва в съответната възрастова група, регламентирана в конкретното състезание по математика.
 • Групово записване: В указания срок училищата (на добра воля),  попълват и изпращат на e-mail: smb.ruse@gmail.com заявка за участие, която се изтегля от ТУК
 • За индивидуално записване, в офиса на Дома на математика, се попълва бланка за участие в следния формат:

БЛАНКА ЗА УЧАСТИЕ

Математическо състезание………………………………………..
Име, презиме, фамилия ………………………………………….
Училище ………………………………………………………
Град/село …………………………………………………….
Клас ……………….
Телефонен номер за връзка с родител (по желание)……

Формата на бланката (изтегли ТУК) може да се изпише и на ръка (не е наложително да е принтирана) предварително. При записване за участие се предава:

 • попълнена бланка;
 • такса за състезанието.

Вносителят получава касов бон за съответната такса правоучастие.

 • В деня преди състезанието на сайта на Съюза на математиците – Секция Русе (http://smb-ruse.com/) се изнасят списъците на участниците с разпределението им по стаи. Списъци ще бъдат поставени и на входа на училището, в което ще се проведе състезанието.
 • Участниците в състезанието се задължават да спазват Правилника за вътрешния ред и разпорежданията на Отговорника и квесторите, свързани със стопанисването и запазване на имуществото на училището, в което се провежда състезанието.
 • В деня на състезанието ученикът се регистрира 20 минути преди началото на състезанието при квестора в посочената стая. Носи и ползва чертожни пособия. Пише със син химикал, чертае с черен молив. Не ползва калкулатори, справочници и мобилна техника (мобилната техника се съхранява на катедрата от квестора).
 • СМБ-секция Русе подсигурява чернови и талони за отговори.
 • Временното класиране се обявява на интернет страницата на СМБ – секция Русе (http://smb-ruse.com/), не по-късно от 18:00 часа в първия работен ден след състезанието.
 • Времето, в което ще се приемат и разглеждат контестации и награждаването на участниците се обявява на сайта заедно с резултатите на децата.
 • Регламент на награждаването:
  • Класираните на призови места се награждават с медали и грамоти;
  • Класираните до шесто място се награждават с грамоти.
 • Таксата за правоучастие трябва да се внесев офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер. (Виж картата ТУК).
 •  Работно време на офиса:
  • понеделник, вторник  и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
  • сряда и петък от 09:00 до 14:00  часа.
 • За допълнителна информация СМБ – секция Русе:

0877  44  38  67 (в работното време на офиса)

 • Задачи от предходни години на сайта: http://smb-ruse.com.
 • Два дни преди провеждането на пробен изпит и три дни преди математическо състезание офисът на Дома на математика не работи.
 • Записвайте се и плащайте таксата за участие в указания срок. Този срок ще бъде стриктно спазван от нас. Надяваме се за коректност и от Ваша страна, за да няма разочаровани деца.

Очакваме Ви!


This entry was posted on вторник, октомври 7th, 2014 at 20:50 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са закрити.