Математическо състезание Европейско Кенгуру 2017

На 18 март 2017 г. (събота) от 11:00 ч. в ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе Областният кръг на международно математическо състезание „Европейско кенгуру” за всички ученици от 1. до 12. клас и студенти I курс.

За състезателите от 4. клас не се събира такса правоучастие, но всеки трябва да бъдат записани от родител, в офиса на СМБ – Русе, попълвайки заявление за участие /изтегли формуляр/. Резултатите важат за прием в 5. клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Баба Тонка“.

Броят на задачите за всички класове е 26, като тези с номера от 1 до 24 са с избираем отговор, а последните две – с кратък свободен числов отговор. Първите 10 задачи се оценяват с 3 точки, вторите 10 с 4 точки, а последните 6 с 5 точки. Максимално възможният резултат е 100 точки.

Разпределението на възрастовите групи е: 0 група – 1 клас, І група - 2 клас, ІІ група - 3 клас, ІІІ група - 5 и 6 клас, ІV група - 7 и 8 клас, V група - 9 и 10 клас, VІ група - 11 и 12 клас. VII група – студенти.

Продължителността за решаване е 90 минути.

Решенията на задачите ще се попълват на специални бланки, чиято проверка ще се извърши машинно от Националната комисия. Всички бланки носят уникални номера. След приключване работата на Националната комисия и получаване на протоколи с резултати, те ще бъдат обявени на интернет страницата http:// smb-ruse.com.

Такса за участие на един ученик:  8.00 лева;
Такса за членове на СМБ – Русе: 4.00 лева;

Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 17.03.2017 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе: http:// smb-ruse.com.

СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е от 27.02.2017 г. до 06.03.2017 г. в офиса на Дома на математиката на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер.

This entry was posted on вторник, февруари 21st, 2017 at 17:00 and is filed under математически състезания. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са закрити.