Състезание „ИНФОТЕХ“

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I-ви ДО VIII-ми КЛАС
И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

На 08.04.2017 г. от 9:00 ч. в ПМГ „Баба Тонка“ ще се проведе състезание по информационни технологии „ИНФОТЕХ“ за ученици от I до VІІІ клас.

Времетраене: 90 минути за състезател от всяка възрастова група по съответната тема.

Направление: „Мама/тате знае по-добре“ за I, ІІ, ІІІ и ІV клас – Учениците, заедно със свой родител ще рисуват на MS Paint от Windows 7 изображение на тема „Светът в който искам да живея“. Родителят участва със съвети и напътствия до детето.

Направление: „Моят комикс“ за V, VІ, VІІ и VІІІ клас – Учениците ще рисуват на MS Paint от Windows 7 комикс (последователност от няколко изображения) на тема „Моята добра постъпка“. След което чрез PowerPoint 2010 ще представят своя комикс (последователно анимиране на създадените изображения).

Такса правоучастие е в размер на 5 (пет) лева за всеки участник се внася от 29.03.2017 г. до 05.04.2017 г. в офиса на СМБ на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”, партер.

РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

This entry was posted on вторник, март 14th, 2017 at 20:05 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са закрити.