Събрание

Уважаеми колеги, членове на СМБ – секция Русе

На основание чл. 12 и чл. 13 от Устава на СМБ и по решение на Ръководството на СМБ-Русе, свиквам Отчетно-изборно общо събрание на СМБ – секция Русе на 08.07.2021 г (вторник) от 18:00 часа в Аулата на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе при дневен ред:

1. Отчет на Председателя за работата на секция Русе 2017-2021 г.

2. Доклад на Ревизионната комисия.

3. Обсъждане и приемане на главни насоки за дейността на секцията за 2021-2024 г.

4. Избор на Ръководство и Председател на секцията за периода 2021-2024г.

5. Организационни въпроси.

След събранието ще има тържествена вечеря. Желаещите да се включат във веселата част, трябва да заявят желанието си в офиса на СМБ – Русе на ул. Плиска, бл. Преслав (г-жа Ц. Петрова).

Галина Бобева

This entry was posted on четвъртък, юни 10th, 2021 at 13:15 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са закрити.