Контакти

Ръководство и технически сътрудник: smb.ruse@gmail.com

Група на СМБ-Русе: smb-ruse@googlegroups.com

Материали за разглеждане, адресирани към ръководството на СМБ-секция Русе (доклади, заявления, предложения  и искания) се приемат от г-жа Петрова в писмен вид до 18:00 часа всеки първи понеделник на месеца в офиса на СМБ-Русе. Документите трябва да бъдат подписани и датирани.

Ръководството заседава всеки първи вторник на месеца. Получени материали след горепосочения час остават за разглеждане за следващото заседание.

Работно време:

  • понеделник, вторник и четвъртък: 13:00-18:00;
  • сряда и петък: 9:00-14:00

Технически сътрудник: г-жа Цецка Петрова

Ръководство на Съюз на математиците в България–секция Русе

Имена имейл Дейност
1 Галина Живкова Бобева galbobeva@gmail.com Председател/Извънкласна дейност
2 Диана Миланова Димитрова d_milanova@abv.bg Зам. Председател/Извънкласна дейност
3 Велислав Велков Йончев jonchev@abv.bg Извънкласна дейност
4 Еглика Борисова Събева e_sabeva@abv.bg Финансова дейност/Материално-техническа база
5 Мариана Борисова Рачева marianarachev@gmail.com Материално-техническа база/Издателска дейност
6 Мирослава Христова Костадинова mimakost@abv.bg Извънкласна и културно-масова дейност
7 Митко Христов Кунчев direktor@mg-babatonka.bg Връзки с обществеността
8 Петър Кирилов Петров petrov.souee@abv.bg Организационен секретар
9 Славка Великова Кръстева slavka_57@abv.bg Културно-масова и библиотечна дейност
10 Сюзан Ахмедова Феимова sfeimova@yahoo.com Квалификация/Извънкласна дейност
11 Юрий Димитров Кандиларов ukandilarov@uni-ruse.bg Финансова дейност

Адрес:

гр. Русе, кв. Възраждане, ул. Плиска 4, бл. Преслав, партер.

тел.  08 77 44 38 67   Съгласно РАБОТНОТО ВРЕМЕ!!!