Библиотека

На основание Чл.3 ал.3 от Устава на СМБ от 18.03.2014 г  в  Русенската секция на Съюза на математиците в България се организира Библиотека. В нея има около 1000 (хиляда) тома научна и художествена литература. Голяма част от заглавията са дарени от вдовицата на Марин Господинов и от дъщерята на Александър Боков, дългогодишни и активни членове на секцията.
Повечето книги са библиографска рядкост, единични бройки са и затова Председателят моли тези които ги ползват, да бъдат отговорни и да ги върнат в срок.
Архивните книги са също много редки и са достойни да бъдат експонати в изложба на Музей на математиката. Най-старата книга е от 1869 година, има също и ценни списания от 1926-27 на Физико-математическото дружество, някои от които са печатани в Придворната печатница.
Поклон пред паметта на г-н Стоян Стоянов, счетоводител на СМБ – Русе в края на XX  век, който е събрал и съхранил това богатство!
Условията за ползване на библиотеката са:
1. Книгите от библиотеката се ползват САМО от членове на СМБ-секция Русе;
2. Архивните книги не се изнасят от библиотеката;
3. Всеки член може да ползва най много 3 книги за срок от 1 (една седмица) като заглавията се записват в специална Библиотечна книга.
4. Желателно е предварително да се изберат заглавия от списъка и да се запишат техните номера от каталога.
5. Моля, позвънете на техническия сътрудник, преди да посетите Дома на математика, за да се уточни удобно време за това.
4. За допълнителна информация се обръщайте към  техническия сътрудник г-жа М.Рачева.
Следва списъкът с книгите: Библиотека