Дарители

1. 09.04.2009 г. – Гл. ас. Стефка Романова Караколева от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе дари на СМБ – секция Русе 180 лв. (сто и осемдесет лева).

2. 17.04.2009 г. - Гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Гюлов от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 384 лв. (триста осемдесет и четири лева).

3. 07.09.2011 г. - Гл. ас. д-р Тихомир Богомилов Гюлов от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе   дари на СМБ - секция Русе  150 лв. (сто и петдесет лева).

4. 12.09.2011 г. – Гл. ас. Стефка Романова Караколева от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 50 лв. (петдесет лева).

5. 16.09.2011 г. -  Проф. д-р Любен Георгиев Вълков от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 50 лв. (петдесет лева).

6. 05.10.2011 г. – Гл. ас. д-р Юрий Димитров Кандиларов от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 20 лв. (двадесет лева).

7. 15.10.2011 г. – Гл. ас. д-р Веселина Стоянова Евтимова от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 20 лв. (двадесет лева).

8. 26.10.2011 г. – Гл. ас. д-р Стоян Дончев Чернев от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 50 лв. (петдесет лева).

9. 11.11.2011 г. – Гл. ас. д-р Стоян Дончев Чернев от РУ „Ангел Кънчев“ – гр. Русе  дари на СМБ – секция Русе 23 лв. (двадесет и три лева).

10. 10.10.2012 г. – Милена Панова Костова – РУ „А. Кънчев“ – гр. Русе дари на СМБ – секция Русе 20 лв. (двадесет лева).

11. 16.10.2012 г. –  Венцеслав Василев Вълев – ИМИ-БАН (асоц. член), САЩ  дари на СМБ – секция Русе 40 лв. (четиридесет лева).

12. 11.06.2013 г. – Сладкарница „Неделя“ – гр. Русе  дари торта „Неделя“ на първенците в Пробните изпити – 7 клас за 2012-13 учебна година.