Състезания

Такси за състезания по математика

Младежи над 14 години, членове на СМБ-секция Русе заплащат 50% от таксите за състезания, организирани от секцията от датата на приемането им за членове. Годишният членски внос за младежи (ученици и студенти) е 50% от годишния членски внос, определен от Управителния съвет на Съюза на математиците в България.

Редовен член на СМБ-секция Русе  заплаща 50% от таксите за участие на собствено дете (деца) в състезания, организирани от секцията, считано от датата, в която се навършва една година от приемането за член.

Календарен план на състезанията по Математика, Информатика, Информационни технологии и Лингвистика за учебната 2017/2018 година link…

Регламент за провеждане на състезанията: link...

Състезания, организирани от СМБ-секция Русе за учебната 2016-2017 година:

    1. Състезания „Черноризец Храбър“ (класиране) и „Паисиий Хилендарски“ (класиране), по случай Деня на народните будители – 1 ноември 2016.
    2.  Коледно математическо състезание: класиране
    3. Математически турнир „Иван Салабашев“: класиране
    4. Великденско математическо състезание: класиране
    5. Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас: класиране по дати: 12.11.2016; 11.12.2016; 21.01.2017; 18.02.2017; 19.03.2017; 23.04.2017; 13.05.2017