Състезания

Такси за състезания по математика

Младежи над 14 години, членове на СМБ-секция Русе заплащат 50% от таксите за състезания, организирани от секцията от датата на приемането им за членове. Годишният членски внос за младежи (ученици и студенти) е 50% от годишния членски внос, определен от Управителния съвет на Съюза на математиците в България.

Редовен член на СМБ-секция Русе  заплаща 50% от таксите за участие на собствено дете (деца) в състезания, организирани от секцията, считано от датата, в която се навършва една година от приемането за член.

Календарен план на състезанията по Математика, Информатика, Информационни технологии и Лингвистика за учебната 2018/2019 година link…

Регламент за провеждане на състезанията: link...

Състезания, организирани от СМБ-секция Русе за учебната 2017-2018 година:

    1. Състезания „Черноризец Храбър“ резултати и „Паисиий Хилендарски“ резултати, по случай Деня на народните будители – 1 ноември 2017.
    2.  Коледно математическо състезание: резултати
    3. Великденско математическо състезание: резултати
    4. Пробни изпити за кандидатстване след 7. клас, резултати по дати: 11.11.2017; 17.12.2017; 20.01.2018; 17.02.2018; 24.03.2018; 28.04.2018; 12.05.2018