Математически турнир „Черноризец Храбър“

На 01 НОЕМВРИ 2023 г. се проведе традиционния математически турнир „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР„, посветено на деня на Народните Будители за ученици от 7-ми  до 12-ти клас.
Окончателни резултати: Rezultati-CH_1.11.23 Награждаване на първенците ще се проведе на 23.11.2023 г. /четвъртък/ от 18:00 часа в аулата на МГ „Баба Тонка“.

Пробни изпити 2023-2024

На вниманието на родителите, учениците и техните учители!

През учебната 2023-2024 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика за ученици от 7. клас на следните дати за I учебен срок:

 1. 21.10.2023 г.
 2. 18.11.2023 г.
 3. 16.12.2023 г.
 4. 27.01.2023 г.
През учебната 2022-2023 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по БЕЛ за ученици от 7. клас на следните дати:
 1. 25.11.2023 г.
 2. 17.02.2023 г.

Курсове за учебната 2023/2024 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023-2024
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, на 15 октомври 2023 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец юни, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

Преподавател: Петър Петров – дългогодишен преподавател по математика или Антоанета Лекова – действащ преподавател в МГ „Баба Тонка“

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, на 15 октомври 2023 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец юни, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

Преподавател: Валя Тихолова – дългогодишен преподавател по БЕЛ

Съобщение

В офиса на СМБ Русе има ограничен брой сборник задачи

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2018 ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ“,

които могат да се закупят от желаещите на цена 20 лева.

Семинар „ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ДИГИТАЛНА СРЕДА“

Съюз на математиците в България – секция Русе с подкрепата на Регионално управление на образованието – Русе, на 01.06.2023 г. организира и проведе среща за споделяне на опит между учителите по математика в Русе. Темата беше „Обучението по математика в дигитална среда“. Участие взеха над 20 учители от града и общината.

Представени бяха три теми:

 1. Практическо занятие за построителни задачи“, Митко Кунчев, учител по математика.
 2. „Моделът 1 към 1 в обучението по математика в 8. клас“, Боянка Янкова, старши учител по математика в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил философ“.
 3. „Математически етюди“, Боряна Куюмджиева, главен учител по математика в МГ „Баба Тонка“.

В програмата беше предвидена кафе-пауза за обсъждане и коментари по темите, а домакин на семинара беше МГ „Баба Тонка“.

Пролетните математически състезания с име „проф. Дочо Дочев“

             С писмо №1102-24/11.03.2022 г. на министъра на образованието и науката от учебната 2022/2023 година Пролетните математически състезания ще носят името „Дочо Дочев“.

        Идеята беше иницирана от СМБ – секция Русе, на 08.02.2022 г. с подкрепата на РУО – Русе, учителския колектив на МГ „Баба Тонка“, преподаватели в РУ „А. Кънчев“ и община Русе.