ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ
КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ
09 декември 2017 год. 
 № по ред Име, презиме, фамилия Училище Град Клас Точки Място
1 Лилия Искренова Златева ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 60 1
2 Цветелина Цветозарова Стефанова СУЕЕ град Русе 10 60 1
3 Виктор Мирославов Дяков ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 59 2
4 Даниел Петров Петров ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 59 2
5 Максим Чавдаров Къснеделчев ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 53 3
6 Никола Златимиров Казлачев ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 48 4
7 Виктория Пламенова Пенчева ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 46 5
8 Аника Христова Христова ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 44 6
9 Елиязар Гаврилов Ганчев ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 44 6
10 Едуард Вахан Саркисян ПМГ "Баба Тонка" град Русе 10 38 7
11 Ния Николаева Иванова ПАГ "Г.Милев" град Русе 10 25 8
12 Анита Иванова Иванова ПАГ "Г.Милев" град Русе 10 18 9