48-ма пролетна конференция

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г. в град Русе.

Домакин е секция Русе на СМБ.

 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 130 ГОДИНИ
УНИВЕРСИТЕТСКО-МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване. Ще се проведат специализирани и работни семинари, кръгли маси, дискусии по научни и учебни проблеми, квалификационни курсове и др. Ще се представят “в действие” дейности по европейски и български проекти, свързани с образованието.

Членовете на СМБ могат да участват активно в съставянето на програмата на конференцията, като изпращат до Програмния комитет предложения, в които да поставят за разискване определени проблеми, да споделят свой и чужд опит и пр. Програмният комитет ще разгледа всички постъпили предложения от индивидуални членове и секции за включване в програмата на теми за дискусии и семинари, за доклади по покана и за тематика на квалификационни курсове. Предложенията трябва да постъпят в офиса на СМБ не по-късно от 01.12.2018 г.

Всеки, който желае да участва със съобщение в научната програма на конференцията, трябва да изпрати по електронната поща пълния му текст, оформен съгласно посочените по-долу изисквания, не по-късно от 01.12.2018 г. В научната програма ще бъдат включени само одобрените от Програмния комитет научни съобщения, за което авторите своевременно ще бъдат уведомени. Тези съобщения, както и докладите по покана, ще бъдат включени в том на Пролетната конференция. Програмният комитет си запазва правото да направи допълнителна редакция на приетите за печат научни съобщения.

В рамките на конференцията ще се проведе Ученическа секция с представяне на проекти по математика, информатика и информационни технологии. Участието в тази секция е по линия на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).

Подробности за регистрацията на участниците и за научната програма на четиридесет и седмата пролетна конференция на СМБ ще бъдат дадени във Второто съобщение. Актуална информация за подготовката на конференцията ще бъде публикувана и на сайта на СМБ: www.math.bas.bg/smb

 

This entry was posted on сряда, октомври 24th, 2018 at 7:20 and is filed under новини. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Коментарите са закрити.