ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"
проведено на 23 март 2013 год.
No по ред Име, презиме, фамилия Училище Град Клас Точки в низходящ ред Място
1 Теодор Георгиев Георгиев МГ "Баба Тонка" град Русе 9 115 1
2 Александър Свиленов Петров МГ "Баба Тонка" град Русе 9 105 2
3 Борислав Венциславов Славчев МГ "Баба Тонка" град Русе 9 105 2
4 Борислав Пенчев Димитров МГ "Баба Тонка" град Русе 9 100 3
5 Теодор Бориславов Богданов  МГ "Баба Тонка" град Русе 9 100 3
6 Христо Ангелов Йорданов  МГ "Баба Тонка" град Русе 9 100 3
7 Васил Ивов Атанасов МГ "Баба Тонка" град Русе 9 95 4
8 Габриела Алексан Нишанен МГ "Баба Тонка" град Русе 9 95 4
9 Калина Здравкова  Китова МГ "Баба Тонка" град Русе 9 90 5
10 Христо Николаев Лясковски МГ "Баба Тонка" град Русе 9 90 5
11 Слави Николаев Колев МГ "Баба Тонка" град Русе 9 80 6
12 Мартин Миленов Димитров МГ "Баба Тонка" град Русе 9 75 7
13 Александър Емилов Борисов МГ "Баба Тонка" град Русе 9 65 8
14 Ивона Пламенова Йорданова МГ "Баба Тонка" град Русе 9 65 8
15 Павел Димитров Димитров МГ "Баба Тонка" град Русе 9 60 9
16 Александър Георгиев Станев МГ "Баба Тонка" град Русе 9 55 10
17 Симеон Орлинов Стефанов МГ "Баба Тонка" град Русе 9 55 10
18 Росица Любомирова Колева МГ "Баба Тонка" град Русе 9 50 11
19 Анна Антонова Митева МГ "Баба Тонка" град Русе 9 35 12