ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"
проведено на 23 март 2013 год.
No по ред Име, презиме, фамилия Училище Град Клас Точки в низходящ ред Място
1 Мартин Руменов Събев МГ "Баба Тонка" град Русе 10 115 1
2 Илия Красимиров Вълчев МГ "Баба Тонка" град Русе 10 105 2
3 Димана Владиславова Димова МГ "Баба Тонка" град Русе 10 105 2
4 Десислава Георгиева Христова МГ "Баба Тонка" град Русе 10 90 3
5 Павел Красимиров Коев МГ "Баба Тонка" град Русе 10 90 3
6 Мерхат Танеров Велиев МГ "Баба Тонка" град Русе 10 80 4
7 Вероника Николаева Папазова МГ "Баба Тонка" град Русе 10 75 5
8 Боян Христомиров Христов  МГ "Баба Тонка" град Русе 10 70 6
9 Виктор Росенов Минчев  МГ "Баба Тонка" град Русе 10 70 6
10 Габриела Драгомирова Белниколовска МГ "Баба Тонка" град Русе 10 70 6
11 Габриела Красимирова Пантелеева МГ "Баба Тонка" град Русе 10 70 6
12 Николета Станиславова Кирилова МГ "Баба Тонка" град Русе 10 70 6
13 Михаела Руменова Георгиева  МГ "Баба Тонка" град Русе 10 60 7
14 Пресиян Илиянов Петров МГ "Баба Тонка" град Русе 10 55 8
15 Юлиян Георгиев Георгиев МГ "Баба Тонка" град Русе 10 55 8
16 Габриела Георгиева Митева МГ "Баба Тонка" град Русе 10 50 9