ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО СЪСТЕЗАНИЕ "ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ"
проведено на 23 март 2013 год.
No по ред Име, презиме, фамилия Училище Град Клас Точки в низходящ ред Място
1 Християн Тихомиров Христов МГ "Баба Тонка" град Русе 11 105 1
2 Пламен Орлинов Добрев МГ "Баба Тонка" град Русе 11 100 2
3 Ивелин Свиленов Рачев МГ "Баба Тонка" град Русе 11 90 3
4 Десислава Пламенова Жекова МГ "Баба Тонка" град Русе 11 85 4
5 Дилян Цветанов Костов МГ "Баба Тонка" град Русе 11 85 4
6 Кристиян Красимиров Пенев МГ "Баба Тонка" град Русе 11 85 4
7 Христо Димитров Атанасов МГ "Баба Тонка" град Русе 11 85 4
8 Верка Георгиева Благоева МГ ”Баба Тонка”  град Русе 11 80 5
9 Ивета Николова Чампоева  МГ "Баба Тонка" град Русе 11 80 5
10 Петранка Стефанова Кирилова МГ "Баба Тонка" град Русе 11 80 5
11 Петромира Яворова Янакиева МГ "Баба Тонка" град Русе 11 80 5
12 Александър Руменов Андреев СОУ "Васил Левски" град Русе 11 80 5
13 Веселин Даниелов Трифонов МГ "Баба Тонка" град Русе 11 75 6
14 Елена Росенова Чапарова  МГ "Баба Тонка" град Русе 11 75 6
15 Ива Николаева Николаева МГ "Баба Тонка" град Русе 11 75 6
16 Христо Василев Василев МГ ”Баба Тонка”  град Русе 11 70 7
17 Александрър Веженов Владимиров МГ "Баба Тонка" град Русе 11 65 8
18 Вероника Емануилова Димитрова МГ "Баба Тонка" град Русе 11 65 8