Семинар по математика

На 27 март 2024 г. при изключителен интерес премина вторият за годината семинар по математика, на който учители от СУПНЕ „Фр. Шилер“, Русе споделиха опит. Много учители, старши експертът по математика в РУО – Русе Анелия Ангелова и председателят на русенската секция на СМБ и директор на МГ „Баба Тонка“ Галина Бобева бяха посрещнати и приветствани от директора на СУПНЕ „Фр. Шилер“ – Искра Иванова.
Добри практики за ученици от различни възрасти споделиха:
Мерлин Йосифова, учител по математика: „Открит урок„Математиката в света на професиите“ в V клас“.
Магдалена Петкова, старши учител по математика и КМИТ: „GeoGebra Math Practice – интерактивна практика за задачи по алгебра“.
Пенка Тончева, старши учител по математика и информационни технологии: „Изпълнение на индивидуални проекти по темата „Статистика и обработка на данни“ в обучението по математика в X клас“.

Седми пробен изпит по математика за 7.клас

Уведомяваме Ви, че на 20 април 2024 г. в МГ „Баба Тонка“ ще се проведе пети за учебната 2023-2024 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас .
Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на Министерството на образованието и науката;
 • Задачите са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: в МГ „Баба Тонка“ – град Русе;
 • Начало на работа по темите: 09:00 часа на 20.04.2024 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 20.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 10.00 лева;
 • Учителите да изпращат списъците с желаещите да участват ученици на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 19.04.2024 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 09.04.2024 г. до 18.04.2024 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.
Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.
Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

За допълнителна информация (: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова
Успешно представяне!

Европейско Кенгуру+

Уведомяваме Ви, че на 20 април 2024 г. ще се проведе математическо състезание „ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ ПЛЮС„ за учениците от 1 до 10 клас.
Регламент за провеждане на състезанието:

 • Състезанието се провежда на 20.04.2024 г. от 11.00 часа до 12.15 ч. Време за работа 75 минути;
 • Състезанието включва 8 отделни теми за следните възрастови групи : 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас, 5-6 клас, 7-8 клас , 9-10 клас ;
 • Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 от които са тестови с избираем отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 е с подробно описание на решението.
 • За всеки верен отговор на задачи с номера 1-6 се присъждат 5 точки,  а за задача с номер 7 се оценява с 0-10 точки. За грешен или не посочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 40. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки.
 • Място на провеждане на математическото състезание: МГ „Баба Тонка“
 • Такса за участие на един ученик: 15.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 7.50 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка  на участниците и разпределение по стаи : на 19.04.2024 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 09.04.2024 г. до 18.04.2024 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.
Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.
Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

  За допълнителна информация (: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

Великденско математическо състезание

Уведомяваме Ви, че на 27 април 2024 г. ще се проведе традиционното Великденско математическо състезание за ученици от I - ви  до X - ти клас.
РЕГЛАМЕНТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО:
Времето за решение на темите със задачи за ученици от 1. клас е 60 минути, а за учениците от 2. До 10. клас – 90 минути. Темите са съставени от 15 задачи с избираем отговор. Всяка задача има само един правилен отговор от четири възможни, като първите три са цифри, а последният – Друг Отговор. Посочването на Друг Отговор се приема за вярно само ако допълнително е записан и верен резултат.

Задачите за 10. клас са във формата за Националното външно оценяване.
Място на провеждане: МГ „Баба Тонка”

Начало на работа по темите:10:00 часа
Такса за участие на един ученик: 15.00 лева;
Такса за членове на СМБ – Русе: 7.50 лева;
Обявяване на списъка на участниците с разпределението им по стаи: на 26.04.2024 г. на интернет страницата на СМБ – секция Русе:  http:// smb-ruse.com;
СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИТЕ за правоучастие е: от 16.04.2024 г. до 25.04.2024 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. Е, партер;
Приемно време:
понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;
За допълнителна информация (: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова
Успешна подготовка!

Пробен изпит – БЕЛ 7. клас

Уведомяваме Ви, че на 27 април 2024 г. ще се проведе пробен изпит по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за Национално външно оценяване и прием след 7 клас. Регламент за провеждане на изпита: Тестът съдържа 25 задачи по български език и литература. Задачите са два вида: с избираем отговор с четири възможности за отговор, от които само един е правилният, и с кратък свободен отговор.

 • Тестовите задачи в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: МГ „Баба Тонка
 • Начало на работа по темите: 12:00 часа на 27.04.2024 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 20.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 10.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка  на участниците и подробни инструкции: на 26.04.2024 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 09.04.2024 г. до 25.04.2024 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е” в работното време на офиса..
Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.
Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

 За допълнителна информация (: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова
Успешно представяне

Състезание по „Финансова грамотност“ за 1.- 4. клас

Награждаване на лауреатите за гр. Русе от националното математическото състезание по финансова грамотност за ученици от 1 – ви  до 4 – ти клас.