Първи пробен изпит

Отговори и резултати от проведения първи пробен изпит може да намерите на сайта: http://smb-ruse.com, на 31.10.2021 г. след 18:00 часа. Преглед на работите може да направите на 02.11.2021 г. от 17:00 часа в офиса на съюза.

Следващият тренировъчен изпит ще се проведе на  20.11.2021 година.

Следете информацията на сайта!

МС „Паисий Хилендарски“

Във връзка с новите противоепидемични мерки, предвиденото за 02.11.2021 г. математическото състезание „Паисий Хилендарски“ се отлага до отменяне на забраните.

Първи пробен изпит по математика за 7.клас

Уважаеми ученици,

Списък на записаните може да видите ТУК.

Поради въведените нови ограничителни противоепидемични мерки, пробният изпит ще се проведе онлайн. Всеки от вас ще работи от вкъщи при спазване на следните указания.

УКАЗАНИЯ ЗА ОНЛАЙН ПРОБЕН ИЗПИТ

Първа част е ТЕСТ от 18 задачи с избираем отговор и 2 задачи с кратък свободен отговор.  Време за изпълнение 60 минути. Максимален брой точки 65.

Линк към теста ще бъде качен в 9:00 часа на 23.10.2021 г на сайта на СМБ – Русе /http://smb-ruse.com/.

Тестът съдържа 18 задачи с избираем отговор, от които само един е верен. Тестът завършава с две задачи с подточки в които трябва да напишете кратък отговор – текст или число. Имате 10 минути за запознаване с инструкциите и 60 минути за решаване на 20 задачи. По-добре ще се визуализира теста ако работите на компютър. Не е задължително да решавате задачите последователно. Може да ползвате формулите за тъждествата, степените, геометричните фигури и тела. Имате право само на един отговор. Следете времето си и отговорете на максимален брой задачи.  След 10:20 часа няма да може да предадете теста!

РАБОТЕТЕ САМОСТОЯТЕЛНО!

Втора част съдържа 3 задачи за подробно описание. Време за изпълнение 90 минути. Максимален брой точки 35.

Задачите също ще бъдат качени на сайта в 10:10 часа на 23.10.2021 г.

Подробните решения на всяка задача от 21. до 23. запишете на отделен лист. Пишете с черен химикал, а за чертежите използвайте черен и плътен молив. За предпочитане пишете върху бели листи. В началото на всеки лист с решенията напишете двете си имена и училище. Направете снимки на всеки лист от беловата или ги сканирайте. Проверете дали снимките се четат добре.  Изпратете файловете на имейла на съюза:  smb.ruse@gmail.com.  В писмото задължително си напишете имената.  Технологичното време за изпращането на файловете ще е 20 минути след крайното време за част втора.

Успешно представяне!

Пробен изпит по математика 7. клас

Уведомяваме Ви, че на 23 октомври 2021 г. в МГ „Баба Тонка“ ще се проведе първи за учебната 2021-2022 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас .

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: в МГ „Баба Тонка“   – град Русе;
 • Начало на работа по темите: 09:00 часа на 23.10.2021 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 15.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 7.50 лева;
 • Учителите да изпращат списъците с желаещите да участват ученици на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 22.10.2021 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 13.10.2021 г. до 20.10.2021 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.
Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.
Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

  За допълнителна информация: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова
СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Състезанието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Успешно представяне на всички седмокласници!

Пробни изпити 2021-2022

На вниманието на родителите, учениците и техните учители!

През учебната 2021-2022 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика за ученици от 7. клас на следните дати за I учебен срок:

 1. 23.10.2021 г. – Първи пробен изпит
 2. 20.11.2021 г. – Втори пробен изпит
 3. 18.12.2021 г. – Трети пробен изпит
 4. 22.01.2021 г. – Четвърти пробен изпит
През учебната 2021-2022 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по БЕЛ за ученици от 7. клас на следните дати:
 1. 19.12.2021 г.

Курсове за учебната 2021/2022 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 03 октомври 2021 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 10 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика