Състезания

Такси за състезания по математика

Младежи над 14 години, членове на СМБ-секция Русе заплащат 50% от таксите за състезания, организирани от секцията от датата на приемането им за членове. Годишният членски внос за младежи (ученици и студенти) е 50% от годишния членски внос, определен от Управителния съвет на Съюза на математиците в България.

Редовен член на СМБ-секция Русе  заплаща 50% от таксите за участие на собствено дете (деца) в състезания, организирани от секцията, считано от датата, в която се навършва една година от приемането за член.

Календарен план на състезанията по Математика, Информатика, Информационни технологии и Лингвистика за учебната 2022/2023 година  link…

Регламент за провеждане на състезанията: link...