Членство


За кандидат-членове на СМБ-секция Русе

 СМБ-секция Русе приема членове, които могат да бъдат физически или юридически лица над 14 години. За да кандидатствате за член, трябва да се запознаете с Устава на СМБ и да попълните Заявление за член на СМБ – секция Русе. Попълненото заявление и членския внос предавате на техническия сътрудник.

Намалени такси за състезания и курсове за членове на СМБ -секция Русе

  • Младежи над 14 години, членове на СМБ-секция Русе заплащат 50% от таксите за състезания, организирани от секцията от датата на приемането им за членове. Годишният членски внос за младежи (ученици и студенти) е 50% от годишния членски внос, определен от Управителния съвет на Съюза на математиците в България.
  • Редовен член на СМБ-секция Русе  заплаща 50% от таксите за участие на собствено дете (деца) в състезания, организирани от секцията, считано от датата, в която се навършва една година от приемането за член.
  • Редовен член на СМБ – секция Русе ползва 5% отстъпка от таксите за курсове, организирани от секцията.

Списък с членовете за текущата година: