Дарители

За подпомагане дейността на секцията едни от основните дарители са:

Стоян Дончев Чернев,

Стефка Романова Караколева,

Тихомир Богомилов Гюлов,

Юрий Димитров Кандиларов,

Галина Живкова Бобева,

Веселина Стоянова Евтимова,

Любен Георгиев Вълков,

Милена Панова Костова,

Венцеслав Василев Вълев,

Дарина Генова /Сладкарница „Неделя“ – гр. Русе/,

Татяна Димитрова /издателство „Анубис – Булвест”/,

Мариана Дочева /печатница РУ/