Пробен изпит по български език и литература за 7. клас

На 21 март 2021 г. ще се проведе пробен изпит по български език  и литература за ученици от 7. клас.

Пробен изпит по математика

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ 7. КЛАС, ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ ПО МАТЕМАТИКА!

На 23 януари 2021 г. ще се проведе трети за учебната 2020-2021 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас.

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите  са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: ОНЛАЙН
 • Начало на работа по темите: 09:00 часа на 23.01.2021 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 10.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 5.00 лева;
 • Списъците с желаещите да участват, изпращайте на е-mail: smb.ruse@gmail.com;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка  на участниците и подробни инструкции : на 22.01.2021 г. на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 12.01.2021 г. до 21.01.2021 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

 За допълнителна информация 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит през месец май.

Успешно представяне на всички седмокласници!

Предстоящи пробни изпити по математика

Предстоящи пробни изпити за ученици от 7. и 10. клас.

 • 23.01.2021
 • 20.02.2021
 • 20.03.2021 зa 7. и 10. клас

Курсове за учебната 2020/2021 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 04 октомври 2020 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

 

 

Предстоящи пробни изпити

Предстоящи пробни изпити за учебната 2020/2021 година

 • 23.01.2021

Курс по български език и литература

НА ВНИМАНИЕТО НА НОВОПРИЕТИТЕ ОСМОКЛАСНИЦИ!

30-часов курс подготовка за входно ниво на новоприети осмокласници.

Курсът включва неизучения материал по български език и литература, невлязъл в тестовете на НВО.

Начало: 07.09.2020 г.

Записване на желаещите ученици в офиса на СМБ – Русе.