Девети пробен тест по математика

Уведомяваме Ви, че на 05 юни 2022 г. в МГ „Баба Тонка“ ще се проведе девети за учебната 2021-2022 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас .

Регламент за провеждане на изпита:

 • Тестовите задачи  в действащия изпитен формат са оптимизирани, съобразно новите изисквания на  Министерството на образованието и науката;
 • Задачите са съобразени с нивото и обхвата на изучавания материал във всички училища, от област Русе, към настоящия момент;
 • Място на провеждане на пробния изпит: в МГ „Баба Тонка“   – град Русе;
 • Начало на работа по темите: 09:00 часа на 05.06.2022 г.;
 • Такса за участие на един ученик: 15.00 лева;
 • Такса за членове на СМБ – Русе: 7.50 лева;
 • Учителите да изпращат списъците с желаещите да участват ученици на е-mail: smb.ruse@gmail.com, не по-късно от 12:00 ч. На 04.06.2022 г.;
 • Наложително е да отбележите децата със специални образователни потребности;
 • Обявяване списъка с разпределението на участниците по стаи: на 04.06.2022 г. след 18:00 часа на интернет-страницата на СМБ – Секция Русе: http://smb-ruse.com/.

Таксата за правоучастие се внася от 25.05.2022 г. до 02.06.2022 г. в офиса на Дома на математика на ул. ”Плиска” №4, бл. „Преслав”, вх. „Е”.

Всеки родител, който не желае резултатът на детето му да се публикува, трябва да подаде декларация в офиса на Дома на математика до три дни преди състезанието.

Приемно време:

 • понеделник, вторник и четвъртък от 13:00 до 18:00 часа;
 • сряда и петък от 9:00 до 14:00 часа;

  За допълнителна информация (: 0877 44 38 67 (в приемното време на офиса) – г-жа Петрова

СМБ–секция Русе обявява награда за най-добро представяне на всичките пробни изпити по математика, която ще бъде връчена след последния изпит.

Успешно представяне!

Осми пробен тест по математика

На 15 май 2022 г. се проведе осми за учебната 2021-2022 г. пробен изпит по математика за Национално външно оценяване и прием след 7 клас .

Отговори: Отговори първа част_15.05.2022Решения_Втори модул_15.05.22

Резултати: Rezultati-15.05.2022.

Пролетните математически състезания с име „проф. Дочо Дочев“

             С писмо №1102-24/11.03.2022 г. на министъра на образованието и науката от учебната 2022/2023 година Пролетните математически състезания ще носят името „Дочо Дочев“.

        Идеята беше иницирана от СМБ – секция Русе, на 08.02.2022 г. с подкрепата на РУО – Русе, учителския колектив на МГ „Баба Тонка“, преподаватели в РУ „А. Кънчев“ и община Русе.

Пробни изпити 2021-2022

На вниманието на родителите, учениците и техните учители!

През учебната 2021-2022 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по математика за ученици от 7. клас на следните дати за II учебен срок:

 1. 19.02.2022 г.
 2. 19.03.2022 г.
 3. 16.04.2022 г.
 4. 15.05.2022 г.
 5. 05.06.2022 г.
През учебната 2021-2022 година ще се проведат пробни тренировъчни изпити по БЕЛ за ученици от 7. клас на следните дати:
 1. 19.12.2021 г.
 2. 17.04.2022 г.

Курсове за учебната 2021/2022 година

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022
СЪЮЗЪТ НА МАТЕМАТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ РУСЕ
ВИ ПРЕДЛАГА СЛЕДНИТЕ КУРСОВЕ:

1.КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 03 октомври 2021 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

  2. КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

 • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
 • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12,  на 10 октомври 2021 г.

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 80 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

 

 

Съобщение

В офиса на СМБ Русе има ограничен брой сборник задачи

„ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2018 ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ“,

които могат да се закупят от желаещите на цена 20 лева.