Коледно математическо състезание

На 8 декември се проведе традиционното коледно математическо състезание за ученици от 1. до 12. клас.

Резултати от КМС може да видите ТУК.

 

Отговори на задачите ТУК

Награждаване на първенците ще се проведе на 17.12.2018 г. /понеделник/ от 17:30 часа в голямата зала на Окръжна библиотека „Л. Каравелов“.

Пробен изпит по математика

На 10 ноември се проведе пробен изпит по математика за ученици от 7. клас.

Отговори на задачите вижте ТУК

РЕЗУЛТАТИ

Математически турнири

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от МС „Паисий Хилендарски“ може да видите ТУК.

ОКОНЧАТЕЛНИ резултати от МТ „Черноризец Храбър“ може да видите ТУК.

Отговори на задачите от МС „Паисий Хилендарски“

Отговори на задачите от МТ „Черноризец Храбър“

Награждаване на първенците в:
МС „Паисий Хилендарски“ ще се проведе на 12.11.2018 г. /понеделник/ от 17:30 часа в голямата зала на Окръжна библиотека „Л. Каравелов“.

48-ма пролетна конференция

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМАТА ПРОЛЕТНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СМБ ще се проведе от 1 до 5 април 2019 г. в град Русе.

Домакин е секция Русе на СМБ.

 

ПОСВЕЩАВА СЕ НА 130 ГОДИНИ
УНИВЕРСИТЕТСКО-МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Програмата на конференцията ще включва доклади и научни съобщения от областта на математиката, информатиката, информационните технологии и методите за тяхното преподаване и изучаване. Ще се проведат специализирани и работни семинари, кръгли маси, дискусии по научни и учебни проблеми, квалификационни курсове и др. Ще се представят “в действие” дейности по европейски и български проекти, свързани с образованието.

Членовете на СМБ могат да участват активно в съставянето на програмата на конференцията, като изпращат до Програмния комитет предложения, в които да поставят за разискване определени проблеми, да споделят свой и чужд опит и пр. Програмният комитет ще разгледа всички постъпили предложения от индивидуални членове и секции за включване в програмата на теми за дискусии и семинари, за доклади по покана и за тематика на квалификационни курсове. Предложенията трябва да постъпят в офиса на СМБ не по-късно от 01.12.2018 г.

Всеки, който желае да участва със съобщение в научната програма на конференцията, трябва да изпрати по електронната поща пълния му текст, оформен съгласно посочените по-долу изисквания, не по-късно от 01.12.2018 г. В научната програма ще бъдат включени само одобрените от Програмния комитет научни съобщения, за което авторите своевременно ще бъдат уведомени. Тези съобщения, както и докладите по покана, ще бъдат включени в том на Пролетната конференция. Програмният комитет си запазва правото да направи допълнителна редакция на приетите за печат научни съобщения.

В рамките на конференцията ще се проведе Ученическа секция с представяне на проекти по математика, информатика и информационни технологии. Участието в тази секция е по линия на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ).

Подробности за регистрацията на участниците и за научната програма на четиридесет и седмата пролетна конференция на СМБ ще бъдат дадени във Второто съобщение. Актуална информация за подготовката на конференцията ще бъде публикувана и на сайта на СМБ: www.math.bas.bg/smb

 

Организиране на курсове

КУРС ПО МАТЕМАТИКА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на учениците за успешно представяне на:

  • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
  • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса: Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12, начало на курса -  07. октомври 2018 г. Провеждат се всяка неделя от 9:45 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане: Учебната зала в Дома на математика

Лектори: Петър Петров

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕДМИ КЛАС

Целта на обучението е подготовка на кандидат-гимназистите за успешно представяне на:

  • задължителното национално външно оценяване след 7. клас;
  • изпита за прием в профилирани гимназии и за профилираните паралелки в СУ с прием след завършен 7. клас.

Начало на курса

Занятията започват при сформиране на група от минимум 8 ученици, но не повече от 12, начало на курса – 07. октомври 2018 г. Провеждат се всяка неделя от 13:00 часа (по три учебни часа).

Продължителност на курса: Хорариумът на курса е 100 часа – до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди Национално външно оценяване.

Място на провеждане Учебната зала в Дома на математика

Лектор: Валентина Тихолова

 

КУПАМАТ

СМБ – Русе обявява,

В края на учебната 2018/2019 година ще се направи индивидуално, крайно класиране за ученици от 1. до 7. клас за награда КУПАМАТ – Русе.

За купата на годината ще се бори всеки ученик, участвал на всички проведени от секцията състезания и събрал най-голям брой точки.

Състезания: МС „Паисий Хилендарски”, Коледно математическо състезание, Европейско кенгуру  и  Великденско математическо състезание.

Успех на малки и големи!